Kop van Noord-Holland

Nieuwe LEADER-strategie voor leefbare, duurzame en vitale Kop

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – LEADER start in 2023 met een nieuwe strategie. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor (kleinschalige) lokale projecten die van belang zijn voor de regio. Het gaat om innovatieve ideeën van ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. LEADER is niet alleen een pot met geld, maar staat voor een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling.

Om een nieuwe LEADER-periode voor de Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, wordt eerst een plan (Lokale Ontwikkelingsstrategie – LOS) van, door en voor alle inwoners en organisaties opgesteld. In dit plan worden de onderwerpen als leefbaarheid, werkgelegenheid, klimaat, bodem, water en lucht beschreven waarvoor later in het jaar de subsidie zal worden opengesteld.

Inwoners en organisaties van de Kop van Noord-Holland zijn uitgenodigd voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst volgt informatie over hoe LEADER er in de komende periode voor de Kop uit gaat zien. Ook is er gelegenheid om mee te praten en ideeën te delen ten behoeve van het platteland in de Kopregio. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 februari 2023 (inloop 18.45 uur; start 19.00 uur) bij Leven van de Wind aan Oosterterpweg 12 te Wieringerwerf. Dat kan vanuit een organisatie, school, bedrijf, dorpskern, vrijwilligers- of bewonersgroep zijn. Aanmelden is verplicht en kan via de website van LEADER.

Eerdere LEADER-resultaten
De Kop van Noord-Holland (gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder) is al ruim twintig jaar als LEADER-gebied actief. In de afgelopen periode is er vanuit LEADER ondersteuning gegeven aan zo’n dertig projecten, die mooie resultaten voor de Kopregio hebben opgeleverd. Het gaat om initiatieven voor een meer duurzame en circulaire economie, het behoud (of verbeteren) van de kwaliteit van leven in de regio van de Kop en het versterken van het agro-toeristische netwerk. Meer informatie is te vinden op de website van LEADER. Vragen kunnen worden gesteld via LEADER@nhn.nl.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button