Den HelderPolitiek

B&W stelt voor budgetten Startersleningen te verhogen

Den Helder – Naar aanleiding van vragen van de fractie van het CDA zal het college van B&W de gemeenteraad voorstellen de budgetten voor de woonleningen en de startersleningen te verhogen. Hiermee wordt de continuering in het lopende jaar geborgd.

Verder is het college het eens met de fractie van het CDA, dat de jongere generatie voldoende perspectief moet krijgen. Hiervoor is de starterslening een goed middel is om de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren.

Er is inzake het dossier startersleningen onvoldoende actief geïnformeerd. Adequate informatie mag worden verwacht op de onderwerpen en doelstellingen die gezamenlijk zijn vastgesteld. Het achterblijven van adequate informatie is deels het gevolg van de beschikbare capaciteit op dit dossier, zo schrijft het college. “De focus zal zich vanaf nu concentreren op de onderwerpen en doelstellingen die we gezamenlijk hebben vastgesteld”, aldus het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button