Den HelderPolitiek

Den Helder gaat kijken welke taken zij van de Omgevingsdienst kan overnemen

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft maandagavond unaniem ingestemd met een amendement van de VVD en een motie van lokaal blok Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en Fractie Pastoor waarmee het college opdracht krijgt om heel kritisch te kijken naar de taken die de Omgevingsdienst (OD) voor de gemeente uitvoert. Naar aanleiding van de motie moet het college in kaart brengen welke bovenwettelijke taken zij zelf kan gaan uitvoeren. Nu voert de OD bijvoorbeeld nog bepaalde milieucontroles uit bij bedrijven.

De aanleiding voor de motie en het amendement is een rapport van de Rekenkamercommissie waaruit blijkt dat de raad maar zeer beperkt inzicht heeft in het reilen en zeilen binnen de OD. Hoewel er een hoop wettelijke taken zijn die de instantie uitvoert zijn er ook extra taken. Die mag de gemeente zelf doen, maar zij mag er ook voor kiezen deze onder te brengen bij een externe partner. Hierbij gaat het voornamelijk over de regulering van zaken als milieu, lucht en geluid en afvalzaken. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met de OD, maar die dateert uit 2015 en is niet meer actueel.

Het actualiseren van deze overeenkomst was één van de voorstellen die het college maandagavond aan de raad deed. Daarnaast willen burgemeester en wethouders de rapportage verbeteren en prestatie indicatoren opstellen. Nu is de raad eigenlijk niet voldoende in staat te sturen op het resultaat. Het amendement van de VVD voegt hieraan toe dat het college de bevindingen moet delen met de andere gemeenten uit de Noordkop en dat er voor het einde van 2023 een evaluatie komt van de voortgang. Het college gaf aan deze wensen graag over te nemen.

Welke taken kunnen zelf
Over de motie van de drie lokale partijen zei wethouder Petra Bais dat deze eigenlijk overbodig is. Er komt al een evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst, dat staat namelijk al in het raadsvoorstel. GroenLinks en de VVD deelden die mening, al steunde ze het idee wel. Toch lijkt de strekking van de motie wel degelijk anders dan hetgeen het college voorstelt. In het raadsvoorstel staat namelijk dat de gemeente moet gaan afwegen welke taken zij (extra) wil beleggen bij de OD. In de motie spreekt de raad expliciet uit dat het niet wenselijk is om meer taken bij de OD neer te leggen en dat veel taken ook door de gemeente zelf kunnen worden gedaan. Uiteindelijk werden zowel de motie, het amendement en het geamendeerde raadsvoorstel unaniem aangenomen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

 1. Dit gaat de goede kant op… Gemeentes kunnen veel meer dingen zelf, was in het verleden ook zo. Zo min mogelijk uitbesteden dan hou je er ook zelf de controle over, Top.
  “De aanleiding voor de motie en het amendement is een rapport van de Rekenkamercommissie waaruit blijkt dat de raad maar zeer beperkt inzicht heeft in het reilen en zeilen binnen de OD.”

 2. Ik vrees dat u (te) weinig idee heeft over de complexiteit van OD-taken, welke expertise daarvoor nodig is en vooral aan welke (milieu)regelgeving OD’s allemaal moeten voldoen.
  Natuurlijk kan een gemeente dat terugnemen, maar dan ook een hele afdeling daarvoor (her)optuigen.
  De raad zou er goed aan doen om – als men dat uiteindelijk wil – een onderzoek en risico-analyse uit te laten voeren, of dat überhaupt een begaanbare zou zijn.

  Ik weet het antwoord al, vrees ik…

 3. Elke vorm van organisatie kent al snel haar eigen dynamiek wanneer zij niet voldoende gecontroleerd wordt. Zeker wanneer eerder gemaakte afspraken slechts vanuit (maar indertijd vanzelfsprekend onuitgesproken) bezuinigingsdrift voortkwamen en daarom niet al vanaf het begin af aan vanuit praktische noodzaak en dus doordacht werden opgezet. Dat er van dit laatste bij de uitbesteding van taken aan de OD waarschijnlijk sprake is bewijst onmiskenbaar de zeer recente datum van ingang van de overeenkomst tussen de gemeente en de OD. Een slechts 7 jaar oude overeenkomst plotsklaps eenzijdig niet meer ´actueel´ noemen wijst namelijk eerder op bestuurlijke routine en handigheid in de wijze van het benoemen (en zo verbloemen) van eerdere ondeskundig gemaakte afspraken. Wanneer is een gemaakte afspraak die gecontroleerd, bijgesteld en nagekomen wordt nu eigenlijk niet meer actueel? Precies, praktisch nooit. Neemt u dus maar van mij aan dat een unaniem aangenomen raadsvoorstel omtrent de werkzaamheid van de eigen organisatie (en die aldus ook het eigen niet adequate handelen behelst) vele zaken onbesproken laat. Een goed politicus weet namelijk precies wanneer hij maar beter even zijn mond kan houden en beter blijk kan gaan geven aan een gewenste bestuurlijke ´solidariteit´ of beter gezegd ´de onuitgesproken politieke consensus´.;)

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: