Hollands KroonPolitiek

Budget Incluzio Hollands Kroon met 1,8 miljoen overschreden in 2022

Hollands Kroon – Uit de laatste kwartaalrapportage voor 2022 van gemeentelijk zorgbedrijf Incluzio Hollands Kroon blijkt dat er niet zoals begroot €24.598.000,- is uitgegeven, maar €26.367.000,-: Een overschrijding van bijna 1,8 miljoen euro. Het merendeel van de extra kosten is gemaakt voor de jeugdzorg. Ondanks beheersmaatregelen blijkt de financiering van het sociaal domein nog steeds onvoorspelbaar.

De kosten per klant zijn vorig jaar gedaald. Een mooie ontwikkeling die de kosten zou moeten drukken, zou de verwachting zijn, maar over het geheel zijn de kosten juist gestegen. Dat komt omdat het aantal klanten met 6 procent is toegenomen. Het zorgbedrijf geeft aan dat zij op allerlei manieren probeert de kosten te drukken. Echter is de daling van de gemiddelde kosten per klant ook te verklaren door de wijze waarop het cliëntenbestand zich ontwikkeld: De stijging van kosten en klanten concentreert zich rondom wijkteam jeugd en Wmo voorzieningen. Dit zijn ook juist de ‘producten’ van Incluzio die de laagste kosten per klant met zich meebrengen.

De stijging van het aantal klanten brengt ook allerlei andere effecten met zich mee. Zo zegt Incluzio dat zij de toestroom van zorgvragen steeds minder aankan. De wachttijden lopen op sommige plekken tot aan de maximale toegestane wachttijd. Ook de werkdruk is groot voor het wijkteam groot is. Het college van de gemeente Hollands Kroon zegt dat dit alle aandacht heeft. Binnen de eigen wijkteams is de langste wachttijd opgelopen tot 98 dagen, terwijl de norm 56 is. Ook bij zorgpartners van Incluzio loopt het op: Zo wacht iemand bij de Opvoedpoli gemiddeld meer dan 90 dagen, bij de GGZ 93 dagen en bij Parlan zelfs iemand 176 dagen.

Exceptionele casussen
Een belangrijke reden dat de kosten voor Incluzio onvoorspelbaar blijken zijn zogenaamde exceptionele casussen. In de kwartaalreportage vermeldt Incluzio dat er momenteel twee aanvragen lopen voor jeugdzorg trajecten die naar alle waarschijnlijkheid beide meer dan €250.000,- per jaar gaan kosten. Er is recent een toename van dit soort casuïstiek. Dat heeft er ook mee te maken dat er steeds meer wordt ingezet op het voorkomen van uithuisplaatsingen: “We zien echter dat er dan wel dure ambulante vormen ingezet worden. Bijvoorbeeld heel intensieve gezinsbehandeling. Daar zijn ook hoge kosten mee gemoeid­”, aldus Incluzio.

Een andere ontwikkeling die de kosten omhoog brengt is de door het Rijk bepaalde indexatie van 1,5 procent op de salarissen van zorgpersoneel. Dat werkt door in de kosten voor inkoop en wijkteam en heeft een totale impact van ongeveer € 190.000. De gemeenteraad van Hollands Kroon is bij de Tweede Bestuursrapportage al geïnformeerd over een overschrijding van €640.000,-. In de tweede helft van 2022 is er wederom een overschrijding en er resteert een bedrag van € 1.130.000,-. Deze wordt in de jaarrekening verwerkt welke aan de raad wordt voorgelegd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button