Den HelderPolitiek

Aanvragen voor lintjesregen 2021 van start

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft de jaarlijkse lintjesregen net achter de rug, maar blikt nu al vooruit op de aanvragen voor een lintje voor 2021. Alhoewel het voor de burger nog even duurt, dienen aanvragen voor een lintje uiterlijk op 1 juli bij de gemeente binnen zijn. De procedure om iemand voor te dragen, kent vele spelregels en neemt daardoor aardig wat tijd in beslag. Voor meer informatie over deze regels en het aanvraagformulier: www.lintjes.nl

Inwoners van Den Helder die iemand kennen die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen of zich met hart en ziel inzet voor de medemens, zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid kunnen een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor deze persoon. Aangeraden wordt om eerst even contact op te nemen met het Bureau Kabinet van de gemeente Den Helder 678164 / 678166 / 678163 of via kabinet@denhelder.nl). Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe de aanvrager te werk dient te gaan.

Overigens kan ook gekozen worden voor een ander uitreikmoment. Lintjes kunnen het hele jaar door worden uitgereikt. Wel dient sprake te zijn van een heel bijzondere gelegenheid, die verband houdt met de verdienstelijke activiteiten. Wie een aanvraag wilt doen voor een uitreiking voor een bijzondere gelegenheid, dan dient de aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum ingediend te worden.

Criteria
Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en de aanvrager moet de verdiensten kunnen aantonen. De kandidaat moet aan onderstaande criteria voldoen:

  • Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring, dat voor de samenleving veel betekent;
  • Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk moet minimaal acht uur per week worden besteed;
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet (te) ver in het verleden liggen;
  • Bij de aanvraag moeten minimaal drie ondersteuningsbrieven zijn meegestuurd.

Een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, kan digitaal verstuurd worden naar kabinet@denhelder.nl. Indien digitaal niet mogelijk is, mag de aanvraag ook per post worden verstuurd: Gemeente Den Helder, Bureau Kabinet, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button