Den HelderPolitiek

Fracties vinden presentatie enquête “selectief en misleidend”

Den Helder – De fracties van de PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de uitkomsten van de Quick Scan Lokale Democratie (QLSD) die in de maanden februari en maart 2020 is uitgevoerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De fracties noemen de presentatie van de uitkomsten van deze enquête, die de gemeente op 8 april op haar website heeft gepubliceerd, “zeer selectief is, zo niet misleidend”.

“In het nieuwsbericht gaat de verantwoordelijk wethouder namelijk alleen in op de zogenaamde verbetertips die uit de QLSD zijn gekomen. Dat de gemeente op vrijwel alle hoofdthema’s van de enquête slechter scoort dan gemiddeld blijft echter onvermeld”, zo laten de fracties in een gezamenlijke brief aan B&W weten.

Slechte score
Uit de resultaten van de QSLD blijkt dat de gemeente Den Helder volgens de vier fracties beduidend lager dan gemiddeld scoort op vier van de vijf hoofdthema’s van de enquête, namelijk vertrouwen, overheidsparticipatie, communicatie en organisatie. Op het thema burgerparticipatie scoort de gemeente gemiddeld. De vier fracties vinden dit een slechte score en willen van B&W weten hoe dit komt.

Verder verwijzen de fracties naar de score dat slechts 11 procent van de deelnemende inwoners nog vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. Dit in tegenstelling tot de deelnemende collegeleden in het gemeentebestuur dat voor 83 procent aangeeft wel vertrouwen in het gemeentebestuur te hebben. Ook de vraag of de gemeente luistert naar haar inwoners levert verwarring op. Slechts 9 procent van de ondervraagde inwoners antwoordt hier positief op. De collegeleden zijn echter 100 procent overtuigd dat de gemeente haar inwoners hoort. De PVV, Behoorlijk Bestuur, Groen Links en D66 willen over bovengenoemde scores opheldering en uitleg van het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button