Den HelderHollands Kroon

Groot deel jeugdhulpaanbod Lijn5 naar andere organisaties

Hollands Kroon – De behandelzorg van Lijn5 wordt in juli 2020 overgedragen en afgerond. Een groot deel van de jeugdhulp aan cliënten en gezinnen wordt voortgezet door andere zorgorganisaties. Vaak met behoud van de nu betrokken medewerkers en locaties. Zo blijft de jeugdhulp (met daarbinnen de opgebouwde expertise van Lijn5 rond cliënten met licht verstandelijke beperking) behouden.

Gelukkig is voor alle cliënten van Lijn5 (in goed overleg met henzelf en hun naasten) passende zorg gevonden bij andere zorgaanbieders. Ongeveer driekwart van de circa 400 medewerkers van Lijn5 gaat rechtstreeks over naar een andere werkgever, met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. Lijn5 is één van de werkmaatschappijen van Stichting De Opbouw. De Opbouw spant zich in om de ongeveer 100 mensen die boventallig raken zorgvuldig te begeleiden van werk-naar-werk.

Begin dit jaar is overeengekomen dat Lijn5 de behandelzorg in de regio’s Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord over draagt aan Spirit. Dat proces is in volle gang. Recent heeft het bestuur van stichting De Opbouw afspraken gemaakt met Youké, Spoor030 in combinatie met Timon, KOOS Utrecht en de gemeente Utrecht voor de overdracht van cliënten in stad en regio Utrecht en de voortzetting van een aantal specifieke behandelzorgvormen. Lijn5 Apeldoorn stopt na overdracht van de cliënten definitief. Ook enkele behandelvormen van Lijn5 in Utrecht kennen een einde. Zo eindigt de behandelzorg van Lijn5 definitief in juli 2020.

Terugblik
“Een verandering van zorgverlener, zorgaanbieder of plek van behandelzorg is nooit wenselijk. Zeker voor deze doelgroep en ouders en verzorgers. Toch zijn we opgelucht dat we de cliënten van Lijn5 continuïteit van zorg hebben kunnen bieden en dat driekwart van onze medewerkers behouden blijft voor de jeugdhulp. Dat is waar we ons best voor hebben gedaan. Het is grotendeels gelukt dankzij de welwillende opstelling van de samenwerkingspartners”, constateert Yvonne van Stiphout, voorzitter Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw.

“Het besluit om delen van de behandelzorg in Utrecht en de gehele locatie Apeldoorn te stoppen is hard aangekomen bij onze medewerkers. Dat begrijp ik. Ik hoop dat we ondanks pijn over de veranderingen, door samenwerking met andere goede zorgaanbieders, de versnippering in de jeugdzorg beperken en dat de landelijke infrastructuur voor klinische jeugdzorg op voldoende niveau blijft.”

Achtergrond
In juni 2019 zag de Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw zich genoodzaakt om te stoppen met haar jeugdzorgorganisatie Lijn5. Sinds de overheveling van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten komen jeugdhulpaanbieders – ondanks toenemende vraag – in financiële problemen. De Opbouw blijft kinderen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking behandelen en begeleiden vanuit andere werkmaatschappijen, waaronder de Prinsenstichting en Zideris.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button