Cultuur/NatuurHollands Kroon

Het wordt steeds mooier in het Kooibos

Advertentie:

Hippolytushoef – Het Kooibos in Hippolytushoef wordt al jaren onderhouden door een team vrijwilligers. De motor hierachter is Eerko Kostwinder, Ko voor intimi. “Boswachter Ko” en zijn team hebben er, in nauwe samenwerking met Team Kernbeheer van de Gemeente Hollands Kroon, voor gezorgd dat het eens zo vervallen bos inmiddels weer een keurig aanzien heeft gekregen.

Daar zijn vele mensen deze vrijwilligers maar wat dankbaar voor. Het is een prachtige plek om te recreëren. Omdat een bos natuurlijk nooit af is, zijn er altijd wensen om het nog aantrekkelijker te maken. In één van de gesprekken die Ko met Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging had, kwam naar voren dat er wel wat behoefte was voor meer bloemen in het bos. Ook goed voor de insecten. Die in het bos overigens ook al een hotel hebben.

Bloembollen waren dus gewenst. Op de vraag hoeveel antwoordde Ko: “Meer dan tien”. Nu is meer dan tien een ruim begrip. Vandaar dat werd besloten om in het bos poolshoogte te nemen. Marco de Vries van het gemeentelijke Team Kernbeheer en Ko vonden naast de vijver een mooie plek. Deze plek stond echter nog vol met ruige begroeiing. Afgesproken werd dat Team Kernbeheer deze plek gereed ging maken om bollen te planten. De begroeiing werd verwijderd en de grond gefreesd en gevlakt. Honderddertig vierkante meter was gereed gemaakt voor beplanting.

2.600 bollen geplant
Dan nog bollen om te planten. Daarvoor is de vraag uitgezet in de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging. Afke Schrale reageerde hier op. Zij wilde wel eens een balletje (in dit geval een bolletje) opgooien bij Kapiteyn BV in Breezand. Dat deed ze niet vergeefs. Dit bloeiende bloembollenexportbedrijf wilde de benodigde bollen leveren. Uitgerekend werd dat voor honderddertig vierkante meter maar liefst 2.600 bollen nodig zijn. Het was Ko zijn wens om verschillende kleurige bloemen door elkaar te hebben. Vandaar dat diverse soorten bollen richting Hippolytushoef gingen. En inderdaad, meer dan tien. Begin november zijn de bollen afgeleverd door Karin Glas en Jody Kapiteijn van Kapiteyn. Ook matchmaker Afke Schrale was hierbij aanwezig. Inmiddels komen de bollen uit en is het Kooibos zeker een bezoek waard.

Zelf ook de boel opfleuren met bloemen uit de bollen van Kapiteyn? Dat kan. Voor particulieren is er de mogelijkheid om via de website online een bestelling te plaatsen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button