Politiek

Bestuurscrisis Den Helder zet gemeentelijk manifest ‘on hold’

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder zet het gemeentelijk manifest voorlopig in de ijskast. Pas als de bestuurlijke rust is wedergekeerd en Den Helder weer een coalitie heeft, worden de gesprekken voortgezet. Dat werd maandagavond besproken door het presidium, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters.

Het manifest is een document waarin afspraken staan over de onderlinge samenwerking binnen de gemeente en de omgangsvormen tijdens vergaderingen. Deze afspraken hebben raads- en commissieleden, het college en ambtenaren gezamenlijk opgesteld. Met als doel: versterking van het lokaal bestuur als geheel. Op deze manier moeten ook de inwoners van de gemeente Den Helder het vertrouwen in het stadsbestuur terugkrijgen. De huidige bestuurscrisis staat hier natuurlijk haaks op en dat realiseren ook de fractievoorzitters zich.

Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2024 stond de vaststelling van de ‘Manifest agenda 2024 en verder’ op de agenda. Mirjam Dijk (Fractie Pastoor) stelde aan het begin van de vergadering voor dit onderwerp van de agenda te halen en eerst in een raadscommissie te bespreken, zodat het meer zorgvuldig kan worden behandeld. Daar stemde een meerderheid van de raad echter niet mee in. De voorzitter van de raad, burgemeester Jan de Boer, zette de vergadering voort en begon aan het eerste agendapunt: de benoeming van Remco Duijnker tot wethouder van Beter voor Den Helder.

Dit eindigde in een catastrofe. Nadat Duijnker voor de tweede keer niet genoeg stemmen kreeg, stapte BvDH uit de coalitie. Fractievoorzitter Carlo Assorgia gaf aan dat het vertrouwen helemaal weg was en vond het niet gepast om het gemeentelijk manifest diezelfde avond nog te bespreken. Nu haalde het voorstel het manifest van de agenda te halen wél een raadsmeerderheid. Het presidium oordeelde maandagavond dat het niet verstandig is om het Helders manifest op korte termijn terug te voeren naar de raad. De bestuurscrisis moet eerst worden opgelost.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

5 reacties

  1. Nu vaststellend de gigantische som wat dit Helders manifest(fantoom) al gekost heeft (ook aan uitje) en nu het gebleken falen van alle blabla, lijkt het mij verstandig voortaan zulke vertoningen te verbieden. Het blijft uiteindelijk over de balk gesmeten gemeenschapsgeld….
    Ben benieuwd hoeveel geld er al aan dit soort ongein in de loop de jaren al verkwist is!

  2. Ik heb nog een (bijna) nieuwe shredder staan, die mogen ze wel lenen.

  3. Dit is een goed voorbeeld van ideeën op papier zetten en erover praten, maar het zelf niet in praktijk kunnen brengen. Allemaal mooie woorden in theorie, helaas heeft dit veel geld gekost, en nu blijkt dit een lachertje geworden te zijn.

  4. Nederland gaat ten onder aan dit soort geldverslindende flauwekul. We praten en praten, vergaderen, overleggen, vormen commissies, werkgroepen, maar onder de streep gebeurt er helemaal niets. Een commercieel bedrijf was al lang failliet gegaan.

  5. Is het zo moeilijk om in te zien dat zo’n manifest een georganiseerd excuus systeem is ! Een
    Systeem ingevoerd omdat dit college en deze partijen zich niet realiseren dat zij er voor de bevolking zijn. Eens hadden we verkiezingen die onbenul zeefden.

Wellicht ook interessant

Back to top button