Politiek

Extra raadsvergadering over bestuurscrisis Den Helder had geen nut of noodzaak

Advertentie:

Den Helder – De extra ingelaste raadsvergadering over de bestuurscrisis in Den Helder heeft weinig nieuwe informatie opgeleverd noch duidelijkheid verschaft. Op Fractie Pastoor, Beter voor Den Helder en het CDA na was de woordvoering van de fracties in de Helderse gemeenteraad beperkt. Na een half uur stond iedereen weer buiten. Het is nu wachten op het verslag van de griffie over de eerste informatieronde en dan gaan fracties opnieuw met elkaar in gesprek.

Het plannen van de extra raadsvergadering was een initiatief van Leo van Esdonk, raadslid namens Fractie Pastoor, omdat hij vond dat veel vragen na de raadsvergadering van 22 april onbeantwoord bleven. Voor wie het gemist heeft: op 22 april stapte Beter voor Den Helder uit de coalitie nadat wethouderskandidaat Remco Duijnker voor de tweede keer niet genoeg stemmen kreeg. Dat terwijl zijn benoeming een afspraak uit het coalitieakkoord was. “Als het vertrouwen er in onze wethouder niet is, dan is ons vertrouwen in de overige wethouders weg”, waren toen de woorden van fractievoorzitter Assorgia.

Vraag en antwoord
Voor Fractie Pastoor riepen de gebeurtenissen en uitspraken tijdens deze raadsvergadering veel vragen op, maar werd de reguliere raadsvergadering op dat moment voortgezet alsof er niets gebeurd was. Het voorstel een extra raadsvergadering te agenderen werd gesteund door Behoorlijk Bestuur, Samen Actief, de PVV en Stadspartij. Zo kreeg Van Esdonk de kans om vragen te stellen en dat deed hij: “Hebben wij nog een college? Zo ja, wie zitten daar dan in en namens welke partijen? Zo nee, is het college dan demissionair en wat houdt dat in voor het bestuur van de stad en met name voor de voorbereiding van de begroting?”

In reactie op deze vragen legde Assorgia uit dat Beter voor Den Helder op dit moment niet in de coalitie en het college zit, maar beide ploegen wel nog steunt. “Wij voelen als partij een grote verantwoordelijkheid voor continuïteit en de goede naam die we hebben opgebouwd.” De fractievoorzitter benadrukte ook dat BvDH geen motie van wantrouwen tegen het huidige college heeft ingediend en dat ook niet gaat doen. “De vorming van een mogelijk nieuw college is afhankelijk van de lopende gesprekken waarvan u allen onderdeel bent”, sprak Assorgia de raad toe.

Frustratie bij het CDA
Edwin Krijns, fractievoorzitter van het CDA, vond de extra ingelaste raadsvergadering maar overdreven en uitte daarover zijn frustratie. “Assorgia heeft het uitstekend verwoord, maar omdat ik hier toch mag komen op mijn vrije avond zal ik ook een poging doen. Het enige wat er gebeurd is, is dat Beter voor Den Helder uit de coalitie is gestapt. Niets meer, niets minder. Er zijn geen andere partijen uit de coalitie gestapt. Op dit moment is er dus gewoon een coalitie, zij het met veertien zetels een minderheidscoalitie.”

Ook de vragen van Fractie Pastoor omtrent het college waren volgens het CDA overbodig. “Sinds het vertrek van Michiel Wouters had BvDH geen wethouder in het college. De samenstelling van het college is sindsdien niet veranderd. Dan de vraag over wie er in het college zitten en namens welke partijen. Serieus? Wethouders worden benoemd en ontslagen door de raad. Er zijn geen voordrachten geweest en geen afscheidsrecepties. Oftewel de samenstelling van het college is onveranderd. Dan de vraag ‘is het college demissionair?’ Dat kan helemaal niet, want de gemeentewet kent geen demissionaire status”, aldus Krijns.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

3 reacties

  1. Edwin Krijns had een vrije avond en kwam toch naar de extra raadsvergadering. Geweldig, wat een kanjer. Het CDA mag zich gelukkig prijzen met zo’n fractievoorzitter/raadslid. Hoewel, hij was gefrustreerd omdat hij zijn vrije avond moest missen om zijn bijbaantje, te dik betaald uiteraard, geheel vrijblijvend invulling wenst te geven. Waarom kwam hij dan toch? Om te zeggen, dat Asorgia iets uitstekend had verwoord. Over dergelijke gruwelijke onzin kan ik geen woord meer uitbrengen. Ga alstublieft naar huis, het hele gemeentebestuur, en neem iedere dag een vrije avond.

    1. Helemaal mee eens. Geen woord meer aan toevoegen.

  2. Carlo Assorgia heeft het iedere keer over de goede naam die dit college heeft opgebouwd . Als dat al waar zou zijn geldt dat alleen voor de overheids clubjes die allemaal van belasting geld leven en niet bij de inwoners van de gemeente Den Helder, want daar heeft hij het nooit over.

    Over iets meer dan anderhalf jaar worden deze coalitie partijen naar huis gestuurd in het stemhokje , dat is ook veel Beter voor Den Helder.

Wellicht ook interessant

Back to top button