112Hollands KroonPolitiek

Brandweer Hollands Kroon massaal in opstand tegen reorganisatie

Hollands Kroon – De brandweer rukte dinsdagavond in grote getale uit naar het gemeentehuis in Anna Paulowna, maar niet voor een brand. Tientallen brandweerlieden namens plaats in de raadzaal om aan de gemeenteraad van Hollands Kroon duidelijk te maken wat zij vinden van de beoogde reorganisatie door de Veiligheidsregio. De boodschap is ontluisterend: Als de plannen doorgang vinden stopt 90 procent van de vrijwilligers.

“Het is dus eigenlijk een keuze tussen wel een korps of helemaal geen korps”, concludeerde Matthé van Lierop, raadslid voor het CDA. Van Lierop had brandweercommandant Arjen Bil van de kazerne in Slootdorp gevraagd wat er zou gebeuren als reorganisatie echt doorgaat. Het zou betekenen dat de post in Slootdorp volledig sluit en dat de kazernes in Breezand, Wieringerwaard en Hippolytushoef zogenaamde ‘First Responder’ posten worden: Afgeslankte kazernes waarvan het personeel slechts de middelen krijgt om kleine brandjes te blussen of voorbereidende werkzaamheden te verrichten bij een grotere brand. Het brandweerpersoneel zelf heeft al een andere naam bedacht voor deze kazernes: ‘Prullenbakposten’.

De brandweer kwam met zwaailichten en sirenes aan bij het gemeentehuis.

Totale leegloop
“De medewerkers van die posten mogen straks kleine klusjes verrichten en aan de inwoners vertellen dat de echte hulp onderweg is”, aldus brandweerman Arno van Berkel uit Winkel. Dat er voor zijn eigen post eigenlijk weinig zal veranderen maakt volgens hem niet uit: Alle leden van de Hollands Kroonse brandweer staan samen achter de protestbeweging tegen de voorgenomen reorganisatie. “De medewerkers van die First Responder posten schamen zich en ze zullen stoppen”, zo vertelde hij aan de raad. Van Berkel verwacht dan ook een totale leegloop en uiteindelijk ook de sluiting van de posten in Breezand, Wieringerwaard en Hippolytushoef.

Geen van beide sprekers, maar ook geen van de tientallen brandweerlieden op de publieke tribune, is te spreken over de directie van de Veiligheidsregio. Volgens Bil is de keuze voor de reorganisatie op onwaarheden gebaseerd. Van Berkel zegt dat de gemeenten bewust verkeerd worden ingelicht. De directie verruimt de norm voor de aanrijtijden naar 18 minuten en sluit kazernes om geld te besparen. Het zal voor grote problemen zorgen, maar ook voor een toename in de gevaarlijke situaties. Met de groeiende industrie in de regio wordt het risico op brand alleen maar groter.

De brandweerlieden waren massaal aanwezig.

Niet betrokken bij de plannen
Ook over de wijze waarop de plannen aan de verschillende kazernes gecommuniceerd zijn heeft niemand een goed woord over. Meerdere raadsleden vroegen zich af of de medewerkers zelf iets hebben mogen inbrengen in de plannen. Dat blijkt niet geval te zijn. De commandanten kregen van de ene op de andere dag te horen dat er een ingrijpende reorganisatie ging plaatsvinden en moesten dit vervolgens zelf aan hun medewerkers doorgeven.

Burgemeester Rian van Dam benadrukte dat door de Veiligheidsregio is toegezegd dat er juist de komende periode ruimte is voor inbreng, maar dit leek weinig geruststelling te geven. “Dit komt heel hard aan”, zei Van Berkel. Wat de brandweer nodig heeft is volgens hem het behoud van alle posten, maar ook de middelen en de tijd om nieuwe vrijwilligers te werven. Er zijn te weinig medewerkers, maar het sluiten van kazernes maakt het probleem alleen maar erger. “Wij willen de gemeente vragen om ons te helpen, zoals wij de gemeenschap al 100 jaar helpen.”

Vervolg
De gemeenteraad van Hollands Kroon kan zich uitspreken tegen de plannen van de Veiligheidsregio. Omdat het echter gaat om een gemeenschappelijk regeling gaat ook de besluitvorming samen met de vijftien andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Alle gemeenten hebben een gewogen stem: Gemeenten met meer inwoners hebben meer te zeggen. Het college van de gemeente Hollands Kroon zal eerst een voorstel doen aan de gemeenteraad, vervolgens stemt de raad over het standpunt dat zij innemen richting de Veiligheidsregio.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button