Hollands KroonPolitiek

Google en Microsoft gaan verbeteringen terreinverlichting onderzoeken

Middenmeer – Zowel Google als Microsoft is bereid te onderzoeken of er verbeteringen mogelijk zijn die de lichthinder bij Agriport verminderen. Het college van de gemeente Hollands Kroon is in maart via een motie door LADA, GroenLinks & Anders! opgeroepen om met de bedrijven in gesprek te gaan. Bij beide multinationals en bij de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven voldoet de verlichting aan de gestelde eisen, toch willen zij meedenken over verbeteringen.

Bij de raadsvergadering begin maart, toen de motie werd ingediend, gaf wethouder Theo Groot aan dat het eigenlijk een overbodige motie was. Er is al veel gepraat met de glastuinbouwsector en de Omgevingsdienst controleert met enige regelmatig of de lichtemissie van de kassen wel voldoet aan de wettelijke eisen. De lichtscherminstallatie moet 98% van de lichtuitstraling kunnen verminderen. De Omgevingsdienst heeft op 21 november 2019, 21 februari 2020, 1 december 2021 en 2 februari 2022 lichtmetingen uitgevoerd bij de kassen en hier geen overtredingen geconstateerd, zo laat het college nu weten.

Verbeteringen bij de datacenters
Wat ook bij de raadsvergadering in maart naar voren werd gebracht was de lichtemissie bij de datacenters. Toenmalig raadslid Daan Pruimboom stelde dat er bij Microsoft en Google nog onvoldoende gesproken was over het terugdringen van lichtemissie. Pruimboom stelde voor om te gaan werken met sensoren, zodat de verlichting alleen aan staat wanneer er beweging op het terrein wordt waargenomen. De motie werd uiteindelijk ingetrokken nadat de portefeuillehouder had toegezegd in gesprek te zullen gaan met de betrokken partijen.

Die gesprekken lijken nu dus toch iets op te leveren, zoals de indieners van de motie al hadden gehoopt. Microsoft heeft op 10 april 2022 een inspectieronde voor de verlichting laten uitvoeren en komt met twee concrete verbeterpunten. Ook laat het Amerikaanse bedrijf een onafhankelijk deskundige een inspectie uitvoeren. Bij twee gebouwen van Microsoft worden amberkleurige lampen geïnstalleerd ter bescherming van de fauna. Een deel van de verlichting wordt al gestuurd door een sensor, mogelijk kan dit uitgebreid worden. Google heeft aan de gemeente aangegeven te zullen onderzoeken of zij andere verlichting kunnen installeren ter bescherming van de flora en fauna in de nacht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button