Politiek

Behoorlijk Bestuur start opnieuw petitie, dit keer tegen asowoningen

Advertentie:

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp is een petitie gestart tegen de komst van asowoningen binnen de gemeente Den Helder. Eerder dit jaar probeerde Behoorlijk Bestuur middels een petitie te voorkomen dat een aantal bushaltes in Den Helder worden geschrapt. Dat leverde 1708 handtekeningen op, maar bracht geen verandering teweeg. Nu richt de oppositiepartij zich op dezelfde manier tegen de komst van containerwoningen voor dak- en thuislozen.

Het realiseren van tien tot twaalf woningen voor dak- en thuislozen is een plan uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma, maar het vinden van een geschikte locatie blijkt een moeizaam proces. De voorkeurslocatie (op basis van onderzoek) aan het Tuinderspad, tussen de begraafplaats en de volkstuinen in, stuitte op veel weerstand vanuit de omgeving. De gemeenteraad heeft deze locatie dan ook afgewezen en het college verzocht een aanvullend locatieonderzoek uit te voeren. Locaties die volgens het eerste onderzoek nog tot opties behoren zijn onder meer een stuk grond aan de G.P. Blankmanstraat in De Schooten, naast het woonwagenkamp, en aan de Nieuweweg, nabij Fort Dirksz Admiraal en schuin tegenover het asielzoekerscentrum.

Behoorlijk Bestuur is tegen alle genoemde locaties en zal zich tegen elke andere locatie ook verzetten, want de fractie wil dat de plannen in het geheel geschrapt worden. Vandaar de petitie, die te vinden is op de website van Behoorlijk Bestuur. Overigens is het project ‘asowoningen’ ook onderdeel van het versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid voor de Kop van Noord-Holland, maar Behoorlijk Bestuur zegt daar over: “Ga terug naar de regiogemeenten en geef aan dat er binnen de gemeente Den Helder geen draagvlak is voor het realiseren van deze woningen.”

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

4 reacties

 1. je kunt in deze gemeente petities starten, bezwaar aantekenen, melden, klagen, participeren, etc etc maar is helaas vergeefse moeite en draaft deze gemeente toch wel alles door wat ze gepland hebben

 2. Weet u wat echt Aso is? Onze dak en thuislozen op straat laten staan!

  Daarnaast is het asociaal om de ankerplaatsen asowoningen te blijven noemen! U zal maar dak en thuisloos zijn of worden binnen onze gemeente… Iedereen kan het overkomen, om dak en thuisloos te worden. Gewoon door domme pech! Je ziet dit steeds vaker onder werkenden, maar ook vaak bij echtscheidingen..

  Behoorlijk Bestuur wil dan blijkbaar dat u onze gemeente verlaat..
  Want dat laatste zegt Behoorlijk Bestuur met zich verzetten tegen alle locaties voor ankerplaatsen.

  Ankerplaatsen zijn niet alleen voor mensen die even een tijdje uit hun eigen omgeving weg moeten. Maar ankerplaatsen zijn ook bedoeld voor mensen zonder thuis, die op z’n plek tot rust kunnen komen en kunnen gaan kijken naar een reguliere woning. Want niet iedere dak of thuislozen kampt met verslavingsproblematiek en/of psychische problemen (20%). Nogmaals het kan u ook overkomen!

  Ankerplaatsen moeten er in onze stad komen. En er zijn wel degelijk plaatsen te verzinnen waar niemand overlast heeft van onze medeburgers. Zelfs plekken, waar ze niet uw buren worden.

  Iedereen heeft in Nederland recht op een dak boven het hoofd. Dus ook de mensen die niet op een lokale politieke partij gaan stemmen, omdat ze wel andere zorgen aan het hoofd hebben… Zorgen hoe ze de dag doorkomen, en waar ze de komende nacht veilig kunnen slapen.

  En voor de zoveelste keer zie je ook weer dat de kennis ontbreekt bij onze lokale politici. Kennen ze de politieke geschiedenis niet van de ankerplaatsen? Dit plan is rond 2010 als idee geopperd door de PvdA, toen nog een partij die opkwam voor de arbeiders en de mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

  Het idee van de ankerplaatsen is dus niet een idee van de regio. Maar het was een lokaal idee voor onze lokale inwoners. Een goed idee wat ook hard nodig is in onze stad.

  Er is wel degelijk draagvlak voor de ankerplaatsen. Zelfs toen het plan nog bedoeld was voor een kleine groep dakloze mensen, die niet handhaafbaar waren in de normale wijken. Er was toen ook een goede locatie waar deze ankerplaatsen konden komen, buiten de reguliere woonwijken. De plek in kwestie is tot de dag van vandaag vrij van woningbouw en nog steeds geschikt.

  Inmiddels zijn ankerplaatsen ook bedoeld voor mensen die door domme pech (Baan kwijtraken/echtscheidingen) geen dak meer boven het hoofd hebben. Plekken waar mensen tot rust kunnen komen, en hun leven weer op de rails kunnen zetten.. Gewoon een plek met een zitje, keukentje, een bed, een eigen wc en een badkamertje. Een plek waar je thuiskomt.

  Echter moeten we kijken naar dit College. Die kijkt niet naar de echte mogelijkheden, maar slechts plannen uitvoert voor hun ketenpartners en vriendjes. Waar dure woningbouwplannen voorgaan op ankerplaatsen, en de echt geschikte locaties niet voor ankerplaatsen niet wil benoemen..

  Net als dat er in het Rabopand op Kooypunt geen hotel mocht komen vanwege de plofzone van de NAM… Daar kon wel een hotel komen, maar het college wil dat niet, omdat er een hotel moet komen op de werf.. Afgelopen maandag werd de raad pas op de hoogte gesteld, dat het pand van de Rabobank helemaal niet in de plofzone lag.

  Behoorlijk Bestuur zou zich moeten gaan richten op de toekomst van onze dak en thuislozen.. En goed gaan nadenken wat dak en thuisloos zou betekenen voor hun eigen leden. Zonder naam te noemen, hebben zij onder hun leden een ervaringsdeskundige. Deze persoon had een gat in de lucht gesprongen als deze tijdelijk in z’n ankerplaats had kunnen wonen.. Gewoon iemand met een goede baan, die gewoon door pech in een dak en thuislozenopvang terecht kwam.. Omdat er door de wooncrisis geen regulier huis beschikbaar was, en er geen urgentieverklaring kon worden aangevraagd.

  Deze petitie is ondoordacht.. En met een beetje gevoel in de donder, ook niet Ondertekenbaar.

  1. Voor dat je de petitie van Behoorlijk Bestuur tekent, kijk de éénvandaag uitzending van zaterdag 8 juni 2024.

   Daar kun je zien, hoe belangrijk het is dat we ankerplaatsen krijgen in onze gemeente.
   In de reportage gaat het over een mevrouw uit Eindhoven.. Maar ze had ook in Den Helder kunnen wonen, en dagelijks moeten slapen in haar auto..

 3. Maar BB kom dan met een alternatief.
  Want jullie zijn overal tegen, maar met een alternatief plan komen jullie niet.

  BB denkt namens de burgers te spreken, maar schijnbaar niet voor de burgers die het moeilijk hebben..

Wellicht ook interessant

Back to top button