Den HelderPolitiek

Fractievoorzitters: vergaderen in Stadshal niet ideaal en te duur

Adverentie

Den Helder – Het houden van fysieke raadsvergaderingen in de Stadshal van schouwburg De Kampanje lijkt, onder meer door de hoge kosten van ruim € 8.000,- per vergadering, geen lang leven te zijn beschoren. De kosten zijn mede zo hoog omdat elke keer opnieuw de installaties voor het live doorgeven van beeld en geluid moeten worden opgebouwd in De Kampanje. Mogelijk dat deze extra vergaderkosten vanuit het Rijk worden vergoed, maar daar is nu nog geen zekerheid over.

Ook de Stadshal zelf als vergaderlocatie is niet door alle fracties als prettig ervaren. Daarentegen lijkt ook het digitaal vergaderen, mede door storingen en het niet met elkaar in debat kunnen gaan, niet direct een succesvol alternatief. Hoe en waar verder met de raadsvergaderingen na het zomerreces in een anderhalve meter samenleving waarin het gemeentehuis aan de Kerkgracht op voorhand volgens de gemeente geen geschikte locatie lijkt?

Tijdens een overleg van fractievoorzitters in het presidium is geen oplossing gevonden over de vraag waar de toekomstige raadsvergaderingen plaatsvinden. Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder nam dit keer niet deel aan het overleg, maar laat vanaf zijn vakantieadres weten dat wat hem betreft het digitaal vergaderen niet terugkeert na het zomerreces. “Digitaal vergaderen was echt een crime. De vergaderingen in de Stadshal gingen wel. Misschien is het handiger wanneer je per partij bij elkaar mag zitten, net als in een auto”, aldus de fractievoorzitter. De kosten van de extra vergaderingen mogen wat Beter voor Den Helder op het conto van het Rijk komen. “Dat soort kosten kun je niet in rekening brengen van de gemeente. Als je aan dit soort dingen gaat tornen, kom je uiteindelijk voor veel grotere problemen en kosten te staan”, zo meent Assorgia.

Kerkgracht te krap 
Fractievoorzitter Nancy List (GemeenteBelangen) laat weten dat haar partij er nog niet over uit is wat de beste oplossing is. “In elk geval is het duidelijk dat we met 31 raadsleden niet op de Kerkgracht kunnen zitten, omdat de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden. Ik heb het in dit geval dan alleen nog maar over de raadsleden”, aldus List, die vergaderen in de Stadshal als verre van ideaal heeft ervaren. De totaalkosten van € 8.000,- helpen daar niet bij, integendeel.

Ze geeft desgevraagd aan de kosten inderdaad buitensporig te vinden. “Zeker. Wij vragen dan ook om met een overzicht te komen van genoemde kosten want wij hebben hier nog geen inzicht in. Waarschijnlijk is het zo dat het Rijk inderdaad compenseert in geval van dit soort uitgaven in het Coronatijdperk. Naar wat ik heb begrepen, wordt dit nog uitgezocht.” De andere optie, het digitaal vergaderen dan? “Mogelijk, alhoewel dat ook niet ideaal is. Gekeken wordt nu om sporthallen of andere accommodaties te vinden, zodat pers en publiek, wellicht in kleine aantallen, ook aanwezig kan zijn.”

Creatief op de Kerkgracht
Behoorlijk Bestuur ziet wel degelijk mogelijkheden om de raadsvergadering toch op locatie Kerkgracht te laten plaatsvinden. “Volgens mij is het prima te doen. Bijvoorbeeld de fractievoorzitters in de grote zaal en de overige fractieleden in de twee zalen daarnaast. De woordvoeringen worden toch meestal door de fractievoorzitters gedaan en zo niet, kan het desbetreffende raadslid vanuit de andere zaal naar voren komen. Het is één vloer, glazen wanden, dus makkelijk communiceren. Ik zie niet de noodzaak om in de Stadshal te vergaderen. Die anderhalve meter is prima te waarborgen op de Kerkgracht, alleen moeten we daar even creatief mee omgaan”, zo biedt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag toch een mogelijke oplossing. Mocht toch uitgeweken worden naar een andere locatie, dan heeft het MFC Julianadorp een voorkeur voor Hamerslag.

“De commissievergaderingen zouden volgens mij nog wel digitaal kunnen, dan wel graag met de commissieleden. In de commissie hoef je niet te stemmen, dus zou het eigenlijk makkelijk digitaal kunnen. Er wordt volgens mij nu ingezet om vaker in bijvoorbeeld de Stadshal samen te komen. Dit vinden wij niet wenselijk omdat dit veel geld kost.”

Openstellen belangrijk

Fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks deelt de mening van Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. “GroenLinks is voor vergaderen in het stadhuis aan de Kerkgracht. Het is niet ideaal, maar de alternatieven kosten veel geld. Het nadeel is dat niet alle raadsleden in één ruimte kunnen zijn, maar je zou per vergaderpunt de woordvoerders van de partijen in de raadzaal kunnen zetten en hen laten spreken vanaf hun plaats. Twee interruptiemicrofoons neerzetten voor de mensen die in de andere zalen zitten”, aldus Boessenkool, die aangeeft dat vergaderen in de Stadshal geen goede ervaring was.

“Er was geen interactie tussen de raadsleden door de examenopstelling. Bovendien bleek ook daar de uitzending niet goed te werken, terwijl die veel geld kostte. Wat we wel belangrijk vinden, maar wat op de Kerkgracht niet schijnt te kunnen, is de raadsvergadering openstellen voor publiek en pers, maar in de Stadshal kon ook geen publiek aanwezig zijn. Ik vind fysiek vergaderen meerwaarde hebben boven digitaal vergaderen, maar niet ten koste van alles. Als we op een andere locatie zouden vergaderen, bijvoorbeeld in een sporthal of het MFC, dan blijven de kosten voor het uitzenden en die schijnen best hoog te zijn. De € 8.000,- voor de vergadering in de Stadshal bestaat uit huur, catering en faciliteiten voor het uitzenden. Voor GroenLinks zijn die kosten te hoog. Ook als we die kosten zouden kunnen claimen bij het Rijk, waar ik absoluut niet zeker van ben. Tot slot vind ik dat de commissievergaderingen weer door de commissieleden gedaan moeten kunnen worden. Die mensen zijn belangrijk voor partijen en zij staan al maanden buitenspel.”

Volledig openbaar

Fractievoorzitter Vincent van den Born van de PVV benoemt ook het belang van openbaar vergaderen. “De PVV vindt het echter bijzonder belangrijk dat, zeker de raadsvergaderingen, volledig openbaar zijn. Het doorgaan met digitaal vergaderen is door alle beperkingen voor ons niet echt een optie. Door de beperkte ruimte wordt een openbare vergadering aan de Kerkgracht ook lastig. De Stadshal is een goede optie, echter de kosten die dat nu oplevert zijn naar onze mening absoluut veel te hoog. Afgesproken is dat nu gekeken gaat worden door de gemeentelijke organisatie naar lagere kosten of desnoods een andere locatie. De PVV wacht voor dit moment af wat hier uit komt.”

Ook Pieter Blank, fractievoorzitter PvdA, neemt de openbaarheid van vergaderen meerdere malen in zijn mond. “De lokale politiek is een openbare zaak waar publiek bij aanwezig moet kunnen zijn. Fysiek vergaderen zie ik als een voordeel, waarin je discussies en debatten kunt voeren. Digitaal vergaderen heeft ook voordelen, zoals snelheid, maar dan alleen ter ondersteuning. Het is niet robuust maar beperkt en het levert geen debat op. Waar nu te vergaderen? Dat wordt een uitdaging. De Kerkgracht is te krap. Het moet onderzocht worden door de griffie, de sporthal in Julianadorp, bij de marine, de Stadshal? In elk geval moet er voor 100 mensen een goede, nette vergadering georganiseerd kunnen worden. Wij staan er open in en sluiten niets uit. Het gaat ons niet om het bedrag maar wel om het debat in een publieke ruimte te voeren. Het bedrag van € 8.000,- vind ik niet belangrijk, wel de openbaarheid. De raad moet goed evalueren wat ze wil om in september door te gaan. Daarbij moeten we gastvrij zijn voor de inwoners”, zo besluit Blank.

Blij met fysiek vergaderen
Volgens Hans van Donkelaar, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is de kans heel groot dat na het zomerreces de vergaderingen weer fysiek worden gehouden. Maar anders dan zoals in de Stadshal is gebeurd. “Vergaderen in de Stadshal is de fractie van de ChristenUnie erg slecht bevallen. Ook vonden we de kosten veel te hoog. Voor ons kan het stadhuis aan de Kerkgracht een serieus alternatief zijn. Of het Rijk de kosten gaat vergoeden, is ons nog niet duidelijk”, aldus Van Donkelaar.

Carla van Driesten, fractievoorzitter van de Seniorenpartij, meldt blij te zijn dat de vergaderingen weer fysiek worden. “Tijdens het digitale vergaderen heb ik het fysieke contact gemist van even overleg met mijn collega. Dat gebeurde wel via de app maar fysiek werkt in ieder geval voor mij optimaler.” Ook het feit dat commissieleden weer mee kunnen doen, vindt Van Driesten een pluspunt.  “Die stonden buitenspel. Uiteraard deden ze mee in de fractievergaderingen maar niet in de raadsvergaderingen. Voor ons was De Kampanje geen straf, beter dan digitaal vergaderen en zeker voor de Kadernota.

Alleen de opstelling van de plekken had anders gekund. Nu stond het in een soort van examenstand”, zo blikt Van Driesten terug op de vergaderingen in De Stadshal. Ze verwacht dat vanwege de hoge kosten niet zal worden teruggekeerd naar De Kampanje. “Als je bijvoorbeeld in een sporthal kan vergaderen, met pers en inwoners erbij, is dat een goede optie. Er wordt naar gekeken”, zo besluit Van Driesten.

Digitaal vergaderen geen alternatief

Namens de VVD laat fractievoorzitter Petra Bais weten dat digitaal vergaderen niet het alternatief is voor een raadsvergadering. “Dat moet je als het even kan fysiek organiseren”, aldus Bais, die daarbij niet de voorkeur geeft aan de Stadshal. “De vergaderingen in de Stadshal waren voor de VVD niet nodig en hadden wat ons betreft in de Kerkgracht gehouden mogen worden. Als partij zaten we vooraan waardoor je niet waarneemt wat er achter in de zaal gebeurt.”

Wat betreft de kosten geeft Bais aan op de specificatie geen zicht te hebben. “Het zou mooi zijn als de Rijksoverheid deze kosten op zich wilt nemen maar een definitieve toezegging is er niet. Onze voorkeur heeft het om na het reces te vergaderen in de raadzaal van de Kerkgracht”, meldt Bais, die als enig nadeel bij deze locatie ziet dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn in verband met de beperkte ruimte maar: “Dit wordt ondervangen door de live uitzending.”

Harrie van Dongen, fractievoorzitter van de Stadspartij, heeft het ook echt gehad met het digitaal vergaderen. “Wat ons betreft passé omdat er totaal geen interactie onderling is.” Maar de Kerkgracht is voor Van Dongen juist geen alternatief. “Gezien de corona-voorschriften is het niet mogelijk om aan de Kerkgracht te vergaderen. Dan zou je teveel mensen aan de zijlijn moeten zetten, hetgeen ongewenst is. De Stadshal is wat ons betreft veel te duur, zeker als dit nog even aanhoudt. Wat ons betreft gaan we na het reces weer fysiek vergaderen zodat we onze commissieleden ook weer kunnen inzetten.”

Wel fysiek vergaderen dus volgens de Stadspartij, maar waar? “Er zijn wat ons betreft wel wat opties maar die moeten eerst met elkaar worden doorgenomen. Of het Rijk gaat compenseren, is nog maar te bezien en zullen we moeten afwachten. Maar digitaal vergaderen is wat ons betreft geen optie meer”, zo laat Van Dongen duidelijk weten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button