Den HelderPolitiek

Helderse coalitie rond, toch geen ChristenUnie

Adverentie

Den Helder – Er is een inhoudelijk akkoord bereikt tussen Beter voor Den Helder, VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, de Stadspartij en de Seniorenpartij. De acht partijen vormen de komende vier jaar de Helderse coalitie. De ChristenUnie heeft tot de laatste inhoudelijke bespreking deelgenomen aan de onderhandelingen maar doet niet mee aan het nieuwe akkoord omdat er geen ruimte is voor een zelfstandige wethouderskandidaat voor de partij.

De twee formateurs, Kees Boelema Robertus en Hans Huibers, laten weten dat er momenteel nog wordt gewerkt aan een financiële doorrekening van de ambities. Inhoudelijk is het nieuwe coalitieakkoord rond. Als laatste stap zal worden gesproken over de samenstelling van de wethoudersploeg en over de portefeuilleverdeling. Inmiddels heeft de VVD laten weten dat Petra Bais voor hen wethouder gaat worden. Alle kandidaat-wethouders ondergaan een onafhankelijke integriteitstoets.

Geen ChristenUnie
Na de initiële formatiepoging door Behoorlijk Bestuur, welke niet tot een goed einde kon worden gebracht, nam Beter voor Den Helder het stokje over. In eerste instantie werd gesproken met de partijen uit de huidige coalitie. Dit zou leiden tot een meerderheid van 16 zetels tegen 15. Oppositiepartijen D66 en GroenLinks gingen mee in gesprek, maar besloten beiden op verschillende momenten om zich weer terug te trekken uit de onderhandelingen. Medio juni kwam het laatste bericht van de formateurs naar buiten: Negen partijen, waaronder toch ook weer GroenLinks en D66, gingen met elkaar om tafel om tot een akkoord te komen. Acht van die partijen vormen de nieuwe coalitie.

De ChristenUnie ontbreekt: “Het zal duidelijk zijn dat niet alle partijen een zelfstandige wethouder kunnen leveren”, aldus de formateurs. “Om die reden zal de ChristenUnie geen onderdeel van de coalitie zijn. De ChristenUnie heeft tot de laatste inhoudelijke bespreking deelgenomen en heeft ook aangegeven achter de inhoud van het akkoord te staan. Omdat er geen ruimte is voor een zelfstandige wethouderskandidaat voor een partij met één zetel in de raad en geen combinatie gevonden kon worden met andere partijen, houdt de ChristenUnie bij nieuwe ontwikkelingen de handen vrij om een onafhankelijke en vrije afweging te maken.” De nieuwe coalitie heeft daarmee 19 van de 31 zetels.

Afronden formatie na de zomer
Met de beoogde nieuwe coalitie wordt er volgens de formateurs een verdere verbreding van het bestuur in Den Helder en van de samenwerking in de raad gerealiseerd. De partijen nemen zich voor om ook met de overige partijen een open constructieve dialoog te willen blijven voeren. De formateurs verwachten dat nog voor de zomervakantie alle gesprekken kunnen worden afgerond, zodat bespreking van het akkoord en beëdiging van de nieuwe wethouders in een raadsvergadering na de zomer kan plaatsvinden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

6 reacties

 1. Nieuw dieptepunt: acht wethouders! De Helderse gemeenteraad is kennelijk de schaamte voorbij…. Wethouders worden hier niet benoemd omdat ze nodig zijn, maar om de coalitiepartners tevreden te stellen. Als je het gemeentebelang hoog in het vaandel hebt staan, kun je toch zeker ook zonder het leveren van een wethouder deel uitmaken van een college? Maar nee, voor onze volksvertegenwoordigers draait het niet om het belang van de gemeenschap, maar om die van hun miezerige politieke partijtjes en afsplitsingen. En om de portemonnee van hun leden die om een lucratief baantje verlegen zitten. Het is godgeklaagd…. Ben blij dat ik dit jaar niet heb gestemd en dus geen bijdrage heb geleverd aan deze wanvertoning….

  1. Laten we hopen dat het dieptepunt niet wordt gehaald, en het bij 7 wethouders blijft.
   Het zou schandelijk zijn als de partijen die de coalitie willen vormen, de seniorenpartij opneemt in de coalitie.

   Raadslid List en huidig Wethouder Duijnker (bedrog) blijven een raadslid aan de schandpaal nagelen, ook al heeft Politie en Openbaar Ministerie gezegd geen nader onderzoek of vervolging in te stellen.

   Voor List & Duijnker is de “onschuldpresumptie” niets waard, blijkens het blijven beschadigen in de media van een oud (raads)lid van de seniorenpartij.

   De eed/belofte die het raadslid en wethouder hebben afgelegd, waarin staat de wet te respecteren is blijkbaar niets meer waard.
   Een Wethouder die als hoeder van de wet, wetten niet wil nakomen mag geen wethouder zijn in onze stad.

   “Trail by Media” is smaad, wat weer strafbaar is conform artikel 261 (in tweede) Wetboek van Strafrecht, sub 1, 2 en 3.
   Ondermijning van de Rechtstaat, mag niet plaatsvinden in het gemeentebestuur.

   Als de politiek ooit nog wil dat het vertrouwen van ons als burger in de politiek terugkomt. Dan mag er geen enkele vorm van ondermijning zijn in de politieke arena. Zeker niet bij de partijen die het dagelijks bestuur van onze stad in handen heeft.

   De burgemeester heeft hier onlangs een oproep gedaan om ondermijning aan te geven. Dat kan een burgemeester alleen vragen als zijn eigen college van Burgemeester en Wethouders zich aan de wet houden.

   Ondermijning binnen de gemeente, zal het vertrouwen bij de burger praktisch naar nul brengen. Want dan zijn er nog maar maximaal 39 of 40 mensen over die nog vertrouwen hebben in de politiek. Dat zijn dan de burgemeester, 31 raadsleden en 7 of 8 wethouders.

 2. Wat een farce D66 en GL laten zich lijmen om mee te doen als we nu eens geen verkiezingen meer houden want elk principe wordt over boord geflikkerd op het moment dat er een wethouders stoel wordt gepresenteerd de schaamte voorbij.

 3. ChristenUnie doet niet mee omdat ze geen wethouder mogen leveren ???????? Is dit nu echt de reden om in of uit de coalitie te stappen. Verkiezingsprogramma is ondergeschikt aan het leveren van een wethouder leveren.

  1. Geld en macht daar gaat het om, het verkiezingsprogramma is totaal ondergeschikt. Er stond in geen enkel verkiezingsprogramma iets over een nieuw stadhuis op Willemsoord.

 4. Een 8 partijen coalitie, laat mij niet lachen, dat is niet werkbaar. Binnen de korst mogelijke keren de raad die valt. En dus nieuwe verkiezingen.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: