Werkzaamheden TenneT lopen vertraging op tussen Anna Paulowna en Middenmeer

HOLLANDS KROON – In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie opwekking in de Wieringermeer. De bedoeling is dat dit park op den duur 370.000 huishoudens van duurzame stroom voorziet. Verschillende windmolenparken moeten worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om die aansluiting mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid. TenneT heeft onder andere een nieuw 150 kV-station aangelegd: Station Middenmeer. Ook zijn er een aantal extra verbindingen nodig, om de elektriciteit te transporteren.

Voor de verbinding Anna Paulowna – Middenmeer is de aangepaste omgevingsvergunning voor 3 kleine wijzigingen in het tracé  nog niet definitief verleend. Daardoor is er sprake van een vertraging. Naar verwachting is de tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer het laatste kwartaal van 2020 klaar voor gebruik.

Vergunningen
Het provinciaal inpassingsplan (PIP) is op 4 april 2017 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Samen met de grondeigenaren is gezocht naar een zo optimaal mogelijk tracé op hun grond, om hen zo min mogelijk te belemmeren in hun activiteiten. Op basis van deze overleggen zijn er drie kleine afwijkingen op het tracé voorgesteld. Omdat deze niet in het vastgestelde PIP passen is er een omgevingsvergunning ‘strijdig gebruik’ aangevraagd. Deze vergunning ligt tot 30 augustus ter inzage.

Werkzaamheden
TenneT gaat verder met de werkzaamheden waar de vergunningen voor aanwezig zijn. De gemeente Hollands Kroon wil niet dat TenneT aan het werk gaat op de locaties waar de aanpassing op het PIP voor is aangevraagd. Dat respecteert TenneT. Op 8 augustus buigt de rechter zich over de kwestie. In afwachting van het besluit van de rechter zijn de werkzaamheden aan de Molenvaart tijdelijk stilgelegd.

Exit mobile version