Hollands KroonPolitiek

Campus De Terp: “Participatie in meest vergaande vorm”

Hollands Kroon – Na het sluiten van de intentieverklaring in 2018 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon nu ook haar goedkeuring verleend aan de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Campus De Terp. Dit samenwerkingsverband tussen gemeente Hollands Kroon, SSWW (Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer), Stichting Kopwerk, Stichting Surplus en Stichting Sarkon (primair en voortgezet onderwijs) zorgen gezamenlijk voor de realisatie van één groot nieuwbouwcomplex voor sport, onderwijs en diverse andere voorzieningen in de Wieringermeer.

Uniek is dat vrijwilligers dit plan mede hebben gerealiseerd. “Participatie in de meest vergaande vorm”, aldus wethouder Mary van Gent. Campus De Terp, wat gemeente Hollands Kroon ruim € 13 miljoen gaat kosten, moet in augustus 2023 in gebruik worden genomen. Het samenwerkingsverband tussen de partijen gaat tenminste 40 jaar duren. De deelnemende partijen streven een optimale, duurzame samenwerking na tussen Primair en Voortgezet Onderwijs, het bedrijfsleven, sport, cultuur en welzijn. Op actieve wijze wordt het welbevinden en de gezondheid van inwoners van 0 tot 100 in de Wieringermeer bevorderd.

Mooi voorbeeld participerende burgers
Het merendeel van de raad ontving de SOK (samenwerkingsovereenkomst) met open armen. “Een kunststukje van organiseren en samenwerken. Een initiatief van inwoners van een omvang die we nog niet eerder hebben gezien. Vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet”, aldus een enthousiast raadslid Maarten Versluis van D66, die werd bijgevallen door Johan Paul de Groot van de ChristenUnie: “Groen licht voor de campus. Ooit begonnen als een wild idee en uitgegroeid tot een plan van groot formaat. Eén van de grootste investeringen van de gemeente Hollands Kroon tot nog toe. Een mooi initiatief uit de samenleving dat een goed gevolg verdient vanuit de gemeente.”

Ook raadslid Reginald Visser van het CDA sloot zich aan bij de partijen die zeer lovend over de samenwerkingsovereenkomst spraken. “Een mooi voorbeeld van participerende burgers om een publieke voorziening te realiseren. Alles is in het werk gesteld om dit te realiseren en het mag dan ook niet mislukken. Spannend, een vrijwilligersorganisatie gaat een project van € 13,2 miljoen uitvoeren. De auditcommissie ziet geen belemmering om in te stemmen met het voorstel. Een fantastisch plan en een fantastisch experiment.”

Niet actief, teleurgesteld, geen noodrem
Naast de lovende woorden van een meerderheid van de partijen, klonk ook een voorzichtig geluid van Senioren Hollands Kroon, de VVD en Onafhankelijk Hollands Kroon. “De gemeente voert geen actief beleid. De stichting is aan het roer, de gemeente kijkt toe. Hoe moet ik de garantstelling zien en hoe moet ik de kaders zien?”, zo vroeg Sip Pankras van de Senioren Hollands Kroon zich af.

De VVD gaf aan teleurgesteld te zijn in het college voor het onvoldoende inhoudelijk en financieel betrekken van de raad bij het traject. Een kritisch raadslid Enno Bijlstra: “Onvolledig en slecht gepresenteerd met teveel herstelmomenten om met vertrouwen dit voorstel te bespreken. Maar we gaan akkoord met de volgende stap om de vaart erin te houden.”

Fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon begon zijn betoog positief (“een uniek plan”), maar sprak ook over borging, de noodrem en de rol van de gemeente. “Als het fout loopt, moet de gemeente handelend kunnen optreden. Een noodrem is niet aanwezig, een fantastisch plan maar te weinig borging vooraf. Gemeente Hollands Kroon had een sturende rol moeten hebben. Het gaat om een garantstelling met gemeenschapsgeld van € 13,25 miljoen.”

“Veel borging nieuwe organisatieopzet”
Na een toelichting en toezeggingen van wethouder Van Gent was een tweetal kritische raadsleden (VVD en SHK) gerustgesteld. Van Gent: “Juist in de realisatiefase is gezocht hoe de meeste grip te houden en zijn risico’s bepaald. De wethouder (Van Gent zelf, red.) zit in de stuurgroep. In de samenwerkingsovereenkomst kan elke partij het bestuur bijeen roepen om zaken te bespreken dan wel stop te zetten. Uiteindelijk beslist de stuurgroep of de doorgang van het project een go or no go is, waarbij ik als wethouder bij betrokken ben. Bij elke fase beoordelen we of we verder kunnen en nemen we de raad mee. Een noodrem is geborgd.”

Raadslid Bügel van OHK was niet overtuigd en meldde vervolgens dat de stuurgroep uit drie leden bestaat die elk een even zware stem in het proces hadden. “We zitten met de stemverhouding binnen de stuurgroep.” Wethouder Van Gent liet desgevraagd weten dat een vetostem binnen de stuurgroep niet mogelijk is, maar: “Ik denk dat veel borging zit in de nieuwe organisatieopzet.” Bovendien zegde de wethouder toe dat de raad bij elke fase wordt geïnformeerd en dat bovendien twee keer per jaar een voortgangsrapportage aan de raad uitgereikt gaat worden. Die toezeggingen waren voor OHK niet voldoende om ook deze partij positief voor het voorstel te laten stemmen; OHK stemde als enige partij dan ook tegen het voorstel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button