Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon: geen zonneparken in ‘ons’ deel IJsselmeer

Advertentie:

Hollands Kroon – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft ingestemd met het geamendeerde voorstel Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Noord. Het amendement van Senioren Hollands Kroon, CDA en VVD bleef als enige amendement uiteindelijk overeind, waarmee is besloten dat het gedeelte van het IJsselmeer dat behoort tot Hollands Kroon gevrijwaard blijft van zonneparken, met uitzondering van zonnepanelen op in de toekomst aan te leggen eilandjes.

Belangrijk voor Hollands Kroon is dat met dit besluit de raad een signaal, oftewel de wensen en bedenkingen, richting het Nationaal Programma RES afgeeft om het deel van het IJsselmeer dat behoort bij Hollands Kroon vrij te houden van windturbines, maar ook dat meerdere gebieden (A7, Wieringermeer, spoorweg Heerhugowaard-Den Helder en N248) worden vrijgehouden van grondgebonden zonne-energie op agrarische gronden. Tot slot wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat zon en wind op agrarische percelen geen optie is.

Amendementen en moties
De twee andere amendementen en één motie werden door de gemeenteraad verworpen. Het amendement van de ChristenUnie, D66 en de PVDA voor het toestaan van zonne-energie op onrendabele agrarische grond werd weggestemd, terwijl GroenLinks haar eigen amendement om de bevindingen van de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland mee te nemen in de RES introk.

De motie van LADA tot slot, om in de RES voorrang te geven aan technieken die energie besparen zoals isolatie en materiaalgebruik, haalde het net niet en werd met 15 tegenstemmen tegenover 14 voorstemmen nipt verworpen.

IJsselmeer belangrijk
Namens de indieners VVD, Senioren Hollands Kroon en het CDA legde Jan-Willem van der Klugt van laatstgenoemde partij de onderliggende gedachten voor de aangenomen motie uit. “Het IJsselmeer is belangrijk voor Hollands Kroon, voor de recreatie, de landbouw en als drinkwatervoorziening. Alternatieve functies bedreigen mogelijk de huidige functies. Het CDA ziet het liefst zo min mogelijk alternatief gebruik van het IJsselmeer. We snappen ook dat Rijkswaterstaat verder gaat met de ontwikkeling van de Wieringerhoek, dus ook met het ontwikkelen van eilandjes. Zonnepanelen willen we toestaan op eilandjes, een mooi dubbelgebruik, maar we zijn tegen het inperken van het huidige gebruik van het IJsselmeer. Geen drijvende zonneparken of zonnepanelen op frames.”

Een van de partijen die het amendement stellig verwierp, was de PVDA. “Verschrikkelijk jammer dat dit amendement er ligt, want je zet de hele boel op slot”, liet fractievoorzitter Sylvia Buczynski in een stemverklaring weten. Uiteindelijk stemde de PVDA en ook D66, GroenLinks, ChristenUnie en Anders! tegen het geamendeerde voorstel Regionale Strategie, maar met Senioren Hollands Kroon, CDA, VVD, Onafhankelijk Hollands Kroon en LADA waren de voorstemmers ruimschoots in de meerderheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button