Hollands KroonPolitiek

Raad verdeeld over principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Hippolytushoef

Hollands Kroon – De meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met het artikel 6-verzoek van het college van B&W voor huisvesting van 16 arbeidsmigranten op Molenveld 4A in Hippolytushoef. Wel bestond bij meerdere partijen irritatie over de benoemingen expats en hoogopgeleid in het voorstel. “Of dat tot een anderen kwaliteit van huisvesting moet leiden”, aldus Johan Paul de Groot, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Op het bedrijventerrein Molenveld in Hippolytushoef is de bedoeling om een kleinschalige huisvestingslocatie te laten herrijzen voor maximaal 16 arbeidsmigranten met niet meer dan twee personen op één slaapkamer. Meerdere partijen toonden zich zeer kritisch op het voorgenomen voorstel van het college van B&W. “We kunnen niet doorgaan met het lukraak bestempelen van onderkomens voor arbeidsmigranten”, zo opende raadslid Jan Eichhorn van GroenLinks, die zich net als De Groot van de ChristenUnie stoorde aan de aanduidingen expats en hoogopgeleid. “Expats of arbeidsmigranten, het maakt ons niet uit als de eigenaar maar op het terrein woont en toezicht houdt”, zo is Liesbeth Vlietstra, fractievoorzitter D66 van mening.

Verdeelde raad
“Een goed leef- en woonklimaat, kan dat worden aangetoond?”, vroeg fractievoorzitter Sylvia Buczynski van de PVDA zich af. Onafhankelijk Hollands Kroon bestempelde de locatie als ‘geen gelukkige plek’. Tot slot wees ook CDA-raadslid Hans van Tongerlo het college op de benoemingen. “Het onderscheid tussen expats en arbeidsmigranten is schijn. Arbeidsmigranten kunnen ook hoogopgeleid zijn. Expats nemen vaak hun gezinnen mee, maar op een industrieterrein? Wij zijn geen voorstander van een kleinschalige accommodatie op een bedrijventerrein, het draagt praktisch niet bij aan het oplossen van het probleem. Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel.”

De twee grootste partijen binnen Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon en de VVD, gingen wel akkoord met het collegevoorstel, al wilde fractievoorzitter Erik Annaert (VVD) net als de PVDA weten waarom eerder het voorstel voor huisvesting van arbeidsmigranten op het industrieterrein Kruiswijk in Anna Paulowna is afgewezen en nu wel een soortgelijke vergunning verleend zou moeten worden voor het bedrijventerrein Molenveld in Hippolytushoef.

Wethouder Theo Meskers : “Waarom Kruiswijk niet en Molenveld wel? Het is een principeverzoek, de start van een proces met een mogelijke uitkomst. Een kansrijk traject, ja of nee? Ja, als de raad wil meebewegen in het toekennen van een vergunning voor deze locatie, al hebben we wel te maken met de directe omgeving van het pand. Overleg met omwonenden komt pas na instemming met het principeverzoek.” Tot slot liet de wethouder weten dat bedrijfsvereniging van Molenveld het geen gewenste ontwikkeling vindt om huisvesting van expats/arbeidsmigranten op het bedrijventerrein te laten plaatsvinden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button