Den Helder

Raad akkoord met begroting Den Helder

De gemeenteraad van Den Helder heeft woensdagavond ingestemd met de begroting voor 2020. Er waren wel wat kritische geluiden en de raad was niet unaniem enthousiast over de financiële boekhouding van de gemeente, maar een ruime meerderheid ging er toch mee akkoord.

Een aantal moties en amendementen kreeg steun, zoals het verzoek van de ChristenUnie om als gemeente een bijdrage te schenken voor noodhulp aan Ambon. Hoewel enkele raadsleden op persoonlijke titel best iets wilden doen, maar het geen taak voor de raad vonden, stemden uiteindelijk toch 20 raadsleden voor.

Op verzoek van CDA en VVD komt er structureel (jaarlijks) 350.000 euro vrij voor Julianadorp. Daarmee moet onder meer het Loopuytpark worden opgeknapt, een definitief nieuw evenemententerrein worden gevonden en komt geld vrij voor nieuwe voorzieningen aan de rand van het dorp.

De structurele verhoging van de bekostiging van de lokale omroep komt er niet. Wel besloot de raad unaniem om in elk geval voor 2020 hetzelfde bedrag toe te kennen als de omroep in 2019 mocht ontvangen. In overleg met het college moet verder gekeken worden naar andere manieren om de inkomsten te verhogen.

De PvdA kreeg voor elkaar dat er geen geld wordt uitgegeven voor een nieuwe wildopvang bij het Vogelasiel, maar dat nog dit jaar een voorstel moet komen om die wildopvang onder te brengen bij De Helderse Vallei.

De PVV had graag gezien dat de BOA’s in Den Helder zouden worden uitgerust met zaken als een wapenstok en pepperspray. Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel vond dat geen goed idee en was ook van mening dat dit soort zaken in Den Haag moeten worden geregeld. De meerderheid van de raad wees de PVV-motie af.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button