Den HelderPolitiek

Den Helder niet voornemens asielopvang uit te breiden

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder voelt zich niet geroepen om meer te doen aan de opvang van vluchtelingen. Zo valt te lezen in antwoorden op politieke vragen door GroenLinks. In de vragen stelde GroenLinks dat de situatie in Ter Apel zo schrijnend is dat gemeenten een morele plicht hebben om meer opvang te realiseren. Volgens het college is Den Helder al een voorbeeldgemeente.

Het college erkent dat er sprake is van een crisis maar gaat verder niet in op de opmerking van GroenLinks over een morele plicht: “Los van de crisissituatie is Den Helder al jarenlang een voorbeeldgemeente in de opvang van asielzoekers. Ook in deze crisissituatie hebben wij als een van de eerste gemeenten ons flexibel opgesteld en de opvangcapaciteit behouden.” Volgens het college is de voorbeeldfunctie ook in andere gemeenten bekend: “Zo worden wij ook gezien binnen de regio en in de provincie. Wij zijn ons hiervan bewust.”

Het gaat volgens burgemeester en wethouders niet slechts om de opvangcapaciteit waarmee Den Helder zich onderscheidt. Ook is de gemeente proactief te werk gegaan met de nieuwe wet- en regelgeving: “Als een van de eerste gemeenten in Nederland zijn wij actief het gesprek aangegaan om invulling te geven aan de ‘Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen’. De omvorming van het asielsysteem is nodig om in de toekomst voorbereid te zijn op plotselinge schommelingen in de asielketen.”

Geen uitbreiding asielplekken
In de praktijk heeft de asielcrisis in Den Helder al gezorgd voor meer opvangcapaciteit. Volgens het college zou het aantal opvangplekken op de locatie aan de Nieuweweg afnemen van 400 naar 200 plekken. Dat is niet doorgegaan om invulling te geven aan de hogere instroom van asielzoekers. Verdere uitbreiding is niet aan de orde: “Wij zijn niet voornemens de opvangcapaciteit op dit moment verder uit te breiden. Wel maken wij gebruik van de mogelijkheid om statushouders versneld huisvesting te kunnen bieden middels de HAR (Hotel- en accommodatie regeling) zodat de opvangcapaciteit binnen de reguliere azc plekken wordt vergroot.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Zeggen ze nu heel flink maar over enkele weken gaan ze toch overstag…. zou zeker niet de eerste keer zijn

    1. Klopt , alleen gebeurt dat in stilte …………………………………

Wellicht ook interessant

Back to top button