Den HelderMaritiemPolitiek

Onderzoek naar toeristische vaarroute ontbreekt nog steeds

Advertentie:

Den Helder – Nu de renovatie van de Koopvaardersschutsluis door de provincie jaren is uitgesteld is het niet meer noodzakelijk dat de Boerenverdrietsluis opgeknapt wordt. Dat beaamt ook het college naar aanleiding van vragen door Behoorlijk Bestuur. Toch wil het college een alternatieve route creëren, omdat het voor meer reuring en ‘maritieme beleving’ zou zorgen. Net als jaren geleden refereert het college daarbij naar nog uit te voeren onderzoek.

Al in 2020 stelde de gemeenteraad vast dat het faciliteren van een permanente toeristische route via de Boerenverdrietsluis onderbouwd moet worden door onafhankelijk onderzoek. Nu Behoorlijk Bestuur in politieke vragen sceptisch is over de realisatie van deze route antwoord het college dat deze richting nog nader onderzocht dient te worden. Enige progressie ontbreekt en de discussie kabbelt daarom langzaam voort.

Het is vooral het kostenplaatje dat Behoorlijk Bestuur dwars zit. De renovatie van de Boerenverdrietsluis gaat miljoenen kosten. Een kostenpost die de gemeente in eerste instantie met de provincie zou delen. De renovatie van de sluis was namelijk noodzakelijk omdat de Koopvaardersschutsluis, die nu gebruikt wordt door de beroepsvaart, negen maanden dicht zou zijn voor verlenging. Door de lengte van de sluis van 85 meter naar 115 meter te brengen hadden er namelijk meer- en grotere schepen doorheen gekund. De Boerenverdrietsluis zou die periode als omvaarroute functioneren.

Geen verlenging
Vervolgens bleek dat de Koopvaardersschutsluis voor de renovatie helemaal niet dicht hoefde. Kort daarna besloot de provincie de verlenging van de sluis uit te stellen, tot grote teleurstelling van de binnenvaart: “In de binnenvaart is er sprake van schaalvergroting. Een standaard schip is inmiddels honderd meter lang. Die kunnen op dit moment geen gebruik maken van de sluis”, aldus Andries de Weerd van Koninklijke Binnenvaart Nederland. “De diepte van het Noordhollandsch Kanaal vormt voor schepen van die omvang wel een belemmering als ze helemaal volgeladen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Het verlengen van de Koopvaarderschutsluis is nodig om een toekomstbestendige route te creëren.”

Voorlopig is het plan echter van de baan. De verlenging is met vijf tot acht jaar uitgesteld. Opmerkelijk is dat het Helderse college vasthoud aan de renovatie van de Boerenverdrietsluis, de tijdelijke route dus. Niet als alternatief voor de beroepsvaart, maar als toeristische route voor de recreatievaart: “Een argument hiervoor is de wens om meer reuring in het gebied te brengen en ondernemers daarvan te laten profiteren. Zo vergrote wij de positieve ‘maritieme’ beleving van de stad”, aldus het college. Daarover zijn de meningen echter verdeeld.

Geen onderzoek, geen discussie
Behoorlijk Bestuur schaart zich achter een aantal havenondernemers die bang zijn voor negatieve effecten van de nieuwe route. Net als bij het college moet echter worden vastgesteld dat ook zij geen onderbouwing hebben voor hun zorgen over de economische gevolgen. De door het college aangekondigde onderzoeken zullen dus ook voor hen een gewenste ontwikkeling zijn. Zo kan de politiek ook een weloverwogen beslissing maken, in plaats van de speculaties waarop de discussie nu gebaseerd is. Ook de communicatie laat te wensen over: Zo geeft het college in de antwoorden op de vragen van Behoorlijk Bestuur aan niks te weten over het ombouwen van de Boerenverdrietsluis van keersluis tot schutsluis, terwijl dit letterlijk in een raadsvoorstel uit 2019 staat. Daarvoor zou er door de provincie zelfs al geld beschikbaar zijn gesteld.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Waarom heeft die brug zo’n haast dat deze geheel voor de Sail klaar moet zijn? Voetgangers kunnen er in de huidige staat (ev. met minimale aanpassingen) veilig gebruik van maken! Ik refereer even aan wat er allemaal kan, aan de tijdelijke brug bij de Van Kinsbergen brug!

    1. Dat lijkt mij ook. Even geschikt maken voor voetgangers hoeft geen vermogen te kosten. Maar er zal wel meer achter zitten. En kennelijk heeft Den Helder geld genoeg……

Wellicht ook interessant

Back to top button