Politiek

Geen steun voor “sympathieke motie” Behoorlijk Bestuur

Adverentie

Den Helder – Veel begrip, maar geen steun kreeg Behoorlijk Bestuur maandagavond vanuit de raad voor een motie over dak- en thuislozenproblematiek in Den Helder. In deze motie verzoekt BB het college om een bijeenkomst te organiseren die zal leiden tot een klankbordgroep voor dak- en thuislozenproblematiek. Die klankbordgroep moet bestaan uit ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties, hulpverleners en andere relevante belanghebbenden met als doel om de problematiek in kaart te brengen, knelpunten te identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren.

Aanleiding voor de motie was een extra subsidie van € 122.000,- voor DNO doen, boven op de € 1,3 miljoen die de gemeente al beschikbaar heeft gesteld. Dit roept veel vragen op voor de fractie van Behoorlijk Bestuur. Is de huidige aanpak de juiste manier? Halen we het beoogde resultaat? Heeft de inzet van DNO zin? Kan het efficiënter? Sjoerd Oudijk legde deze vragen maandagavond voor aan het college en de raad. “Laten we als gemeente pro actief zijn. De noodzaak is er om ons te oriënteren op het dak- en thuislozenprobleem”, aldus Oudijk.

Broedende kip niet storen
Wethouder De Vrij ontraadde de motie. Niet omdat de aanpak niet goed is, maar juist omdat het college al druk met deze kwestie bezig is. “Een broedende kip moet je nooit storen”, zei de wethouder. Hij vertelde dat het college de afgelopen maanden goede gesprekken gehad heeft met alle organisaties die betrokken zijn bij dak- en thuisloosheid over de problemen waar zij tegen aan lopen. Binnenkort gaan deze partijen het gesprek aan over de subsidieverordeningen, om op 1 januari 2025 met een nieuwe vorm aan de gang te gaan. De Vrij stelde voor om in het tweede kwartaal van 2024 een informatieavond te houden over de stand van zaken.

Veel fracties begrijpen de “sympathieke motie” (aldus Michel Pastoor) van Behoorlijk Bestuur en de problematiek waar deze zich op richt, maar steunen hem (nog) niet. Ten eerste zien bepaalde fracties niets in de voorgestelde klankbordgroep. Volgens GroenLinks zou een klankbordgroep over dak- en thuislozen moeten bestaan uit dak- en thuislozen zelf. Ten tweede willen de meeste raadsleden afwachten wat het huidige beleid van het college zal gaan doen. Het college krijgt hierin dus het vertrouwen van een ruime raadsmeerderheid. Veel fracties verzochten Behoorlijk Bestuur daarom de motie nog even aan te houden tot meer informatie bekend is.

Vervroegde informatieavond
De Stadspartij stelde voor om zo snel mogelijk een informatieavond, ofwel beeldvormende vergadering, te houden over dit onderwerp. Veel raadsleden stemden daar mee in. Hans Verhoef (D66): “Hoe eerder, hoe liever.” Toen burgemeester De Boer via een ordevoorstel deze beeldvormende vergadering wilde agenderen, greep de VVD echter in. Wethouder De Vrij had namelijk al meermaals gezegd dat hij pas in het tweede kwartaal van 2024 voldoende informatie heeft om met de raad te delen. De VVD ziet het nut daarom niet van een vervroegde informatieavond.

Ondanks vele oproepen de motie aan te houden, bracht Behoorlijk Bestuur deze toch in stemming. “Wij willen als BB de snelheid behouden en het gaat ons te traag. De eieren van de broedende kip hadden allang uit moeten komen”, aldus Oudijk. Geen enkele fractie steunde de motie en dus kleurden alleen de vier zetels van BB groen. Dit betekent dat het college voorlopig gewoon doorgaat met waar het mee bezig was. Partijen kunnen nog altijd met verzoeken komen om het een en ander te agenderen.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button