Hollands KroonIngezondenPolitiek

Impasse datacenterbeleid Hollands Kroon

INGEZONDEN- De raadsvragen zijn beantwoord. Het college kan verder met de datacenters. Dat lijkt de slotsom van de twee ingelaste raadsvergaderingen afgelopen week. Dit wordt nu verwacht van de gemeenteraad.

Het enige beleidskader van de raad, waaraan het college de aanvragen voor datacenters toetst, is een kaartje met vijf rode pijlen richting Middenmeer. Dit plaatje staat in de Omgevingsvisie. De pijlen geven aan waar datacenters kunnen komen. Andere kaders in de Omgevingsvisie worden door het college afgedaan als niet bindend. Het lijkt erop dat de raad geen kaders stelt. Daarmee verzaakt de raad zijn kaderstellende taak.

Raadslid Maarten Versluis van D66 zegt na de ingelaste vergaderingen voldoende vertrouwen te hebben in het college en de indieners van zienswijzen. “Als er door de raad geen kaders zijn gesteld dan behoeft de toepassing daarvan ook geen raadscontrole. Zienswijzen van de bevolking, buurgemeenten en provincie vervangen dan kaderstelling door de raad”, aldus Maarten. Het standpunt van D66 is dan ook: Laat anderen het maar regelen.

“Maak er geen punt van”
Raadslid Erik Annaert van VVD wilde bij de stopzetting van het Gebiedsplan nog precies weten welke aanvragen het college in behandeling had. Een MER was niet nodig, want milieuzaken konden goed worden geregeld in de Omgevingsvisie. Hij vond ook dat de actualisatie daarvan geen uitstel duldde. Annaert heeft een half jaar gewacht op de lijst met aanvragen. “Er komen voor 2030 nog twintig keer zoveel datacenters in Nederland, maak van die vijf hier geen punt”, vertelt Erik.

Andere raadsleden willen wel kaders stellen. Wethouder Groot adviseerde hen om de actualisatie van de Omgevingsvisie ook voor lopende aanvragen te benutten. Het college wil de nieuwe visie pas over drie jaar laten vaststellen. De conclusie is dat de raad in 2016 instemde met een kaartje en pas in 2023 weer aan de zet is. Kan de raad in de tussentijd wel bestemmingsplannen aanpassen? Het college waarschuwt dat de raad wel aan de ”knoppen” van bestemmingsplannen kan draaien, maar dat afwijking van bestaande kaders afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van de overheid.

Wat is wijsheid?
Elders in Noord-Holland hebben gemeenteraden, op initiatief van hun college, het vergunnen van datacenters een jaar stilgelegd en nieuw beleid ontwikkeld. Inmiddels wordt weer vergund volgens nieuwe beleidskaders die een breder draagvlak hebben, voor betere inpassing zorgen en de circulariteit bevorderen. Dat initiatief vindt bij de coalitie van SHK, VVD en CDA geen navolging. Hoe wijs dat is, zal worden ontdekt bij de verkiezingen in maart 2022.

H. van Rooy.
Hippolytushoef

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button