Den HelderPolitiek

College voelt niks voor ‘stadsmariniers’

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder is niet van plan ‘stadsmariniers’ in dienst te nemen om boa’s en de politie te ondersteunen. De Helderse fractie van de PVV was geïnspireerd door de gemeente Rotterdam en had dat als idee geopperd. Stadsmariniers zouden overlast of andere problematiek in wijken kunnen aanpakken.

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen door de PVV blijkt dat het college de afgelopen jaren al meerdere keren heeft gekeken naar een mogelijke rol voor stadsmariniers in Den Helder: “Een afvaardiging van de gemeente heeft zich hierover uitgebreid laten informeren door de gemeente Rotterdam. Ook de rapportage van de Rekenkamercommissie over de stadsmarinier hebben we goed bekeken.” Echter oordeelt het college dat de bijzondere ambtenaar niet past binnen de gemeentelijke organisatie van Den Helder.

Het probleem is vooral de ‘doorzettingsmacht’, of het feit dat de stadsmariniers een directe lijn zouden hebben met allerlei mensen binnen de gemeentelijke organisatie en de wetshandhaving. Eigenlijk zou de stadsmarinier dwars door de gemeentelijke hiërarchie heen functioneren. Daar heeft het college moeite mee en zij vindt dat de gemeente voldoende middelen in handen heeft: “Den Helder zet al jaren in op wijkgericht werken en hiervoor hebben we diverse collega’s die in de wijk aanwezig zijn onder andere de wijkbeheerder, gebiedsregisseurs, wijkboa’s en wijkteams. Gezamenlijk met de politie en andere partners werken we vervolgens samen aan een leefbare en veilige wijk.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. Jammer ,ene RB stond trappelend met het schuim op zijn mond klaar om zich aan te melden

Wellicht ook interessant

Back to top button