Den HelderPolitiek

Enkele signalen over illegale verhuur, maar Den Helder is terughoudend met handhaven

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft het afgelopen jaar ongeveer twintig meldingen van illegale verhuur ontvangen. Echter, hoewel er in sommige gevallen ook daadwerkelijk sprake was van een illegale situatie, wordt er door de gemeente niet altijd gehandhaafd. Het gaat veelal om kwetsbare personen voor wie een uithuisplaatsing de problemen alleen maar zouden verergeren.

Het paraplubestemmingsplan voor kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfasts is eind 2021 in werking getreden. Daarmee werden de regels strenger gemaakt. De gemeenteraad vroeg hierbij om jaarlijks geïnformeerd te worden over de effecten daarvan. In de eerste evaluatie die het college aan de raad stuurt valt te lezen dat er een grote groei is geweest van het aantal Bed & Breakfast in Den Helder. Van permanente verhuur van deze accomodaties, wat niet mag, zijn echter geen signalen.

Wel heeft de gemeente het afgelopen jaar een twintigtal meldingen gekregen over illegale verhuur van reguliere woningen. Daarbij is er soms ook sprake van overlast. Er is één handhavingsverzoek ingediend. De gemeente heeft meerdere illegale situaties aangetroffen: “Bij de controles is geconstateerd dat de mensen die illegaal gehuisvest zijn vaak behoren tot een kwetsbare doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan ouders met kinderen die met spoed op zoek zijn naar een woning, buitenlandse werknemers of inwoners die via de reguliere weg geen woning krijgen.”

Niet altijd handhaven
De gemeente kiest ervoor om slechts in uiterste gevallen en wanneer er sprake is van overlast voor omwonenden daadwerkelijk handhavend op te treden. Dat komt omdat een uithuisplaatsing enorm ingrijpend is en het op dit moment voor de gemeente niet mogelijk is om een legaal alternatief aan te bieden: “De huisvesting voorziet in een urgente woonbehoefte van mensen. Handhaving op illegale verhuur heeft dan ook, in tegenstelling tot voor de woningcrisis, meer impact op de huurders. Door het tekort aan woningen is het niet mogelijk om een alternatief aan te bieden, waardoor de sluiting een grote impact heeft op betrokkenen, hun kinderen en dieren en de zorgkosten en aantal daklozen verder oplopen.”

Voor deze gevallen wordt een stappenplan ontwikkeld waarmee voorkomen wordt dat mensen hun huis worden uitgezet, maar waarmee huisjesmelders wel kunnen worden aangesproken. Het college is daarnaast in gesprek met de werkgroep Flexwonen. Samen zoeken ze naar alternatieve woonvormen die relatief snel gerealiseerd kunnen worden en lucht bieden aan de huidige woningmarkt. Verschillende partijen uit de Helderse gemeenteraad, waaronder PvdA en GroenLinks, kwamen eerder met initiatieven voor het realiseren van dit soort noodwoningen. Tot op heden is er nog niks concreets van gekomen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Waarom heb je dan handhaving of je handhaaft of totaal niet, speelt al in de Visbuurt, hier is een verbod ingesteld, door de illegale verhuur, gewoon kappen met dit verhaal en handhaven.
    Er zijn al genoeg problemen en dan komt dit er ook nog eens bij.
    Als we met zijn tweeën door de stad fietsen en handhaving ziet dat krijg ik dan geen bekeuring en de ander wel omdat ik minder te besteden heb??

Back to top button
%d bloggers liken dit: