Den Helder

Bewoners Huisduinen bezorgd over PFAS

Saneren voorlopig nog niet aan de orde, eerst onderzoek

Advertentie:

Huisduinen – De bewoners van de R.W. van de Wintstraat in Huisduinen kwamen woensdagavond, op uitnodiging van de provincie, samen in het Dorpshuis. Daar kregen zij uitleg over waarom Noord-Holland graag een bodemonderzoek wil uitvoeren in hun straat. Op deze locatie bevond zich tot 1992 een terrein van het ministerie van Defensie, waar gewerkt werd met blusschuim, waarin ook PFAS voorkomt.

PFAS zit overigens in heel veel producten. Meestal om het product water-,vet en vuilafstotend te maken, zoals bijvoorbeeld bakpapier, zonnebrandcrème, mascara en regenkleding. Onderzoeksbureau BSP heeft in opdracht van de provincie een inventarisatie gemaakt van potentiële locaties waarbij mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging met PFAS. Vanuit de zorgplicht van de provincie onderzoekt zij vooral die locaties die nu een woonfunctie met tuin hebben. Het voormalige OS&O terrein in Huisduinen is er zo één.

Dat wil absoluut niet zeggen dat er ook daadwerkelijk PFAS aanwezig is. Vandaar het onderzoek, waaraan op vrijwillige basis kan worden deelgenomen door de bewoners. Omdat er geld vanuit de rijksoverheid is om de grond te saneren als de grond daadwerkelijk boven de norm vervuild blijkt te zijn, laat het zich raden dat veel bewoners aan dit vrijwillige onderzoek zullen meewerken.

Zorgen ook financieel
Er waren ook zorgen bij bewoners die allen in het bezit zijn van een schoongrond verklaring. Want wat nu als er wel PFAS gevonden wordt dat onder de norm is, waarbij saneren niet nodig is en de norm wordt de komende jaren bijvoorbeeld aangescherpt, dan doet dit immers iets met de waarde van het huis bij de verkoop. Medewerkers van de provincie Noord Holland gaven daarop aan dat ook als de waarde iets onder de huidige norm ligt, er gesaneerd gaat worden. Te meer omdat de verantwoordelijkheid volgend jaar overgaat naar de gemeente Den Helder en de provincie deze verantwoordelijkheid netjes wenst over te dragen.

Daarnaast waren er bewoners die zich zorgen maakten over de oude werkwijze van bodemsanering in Noord-Holland, omdat het document van 2014 is, toen PFAS nog niet aan de orde was. Voorlopig is saneren nog niet aan de orde, omdat nog onduidelijk is of er daadwerkelijk PFAS wordt aangetroffen. Ook waren er veel vragen over eerdere grondonderzoeken en bemonsteringsresultaten die in 2015 hebben geleid tot een schoongrond verklaring, waarbij deze onderzoeken nooit zijn vrijgegeven aan de bewoners.

Het onderzoek van BSP gaat bestaan uit grondboringen op verschillende diepten, volgens een boorplan, en daarnaast komen er peilbuizen om het grondwater te bemonsteren. De boringen worden uitgevoerd op 18 en 19 december, waarbij de uitslag begin januari 2024 te verwachten is. De uitkomsten die mogelijk aanleiding kunnen geven tot nader onderzoek of sanering zullen met de bewoners worden gedeeld en indien nodig of gewenst wordt een tweede informatieavond belegd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button