Politiek

Commotie om motie gemeenteraad Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – Een door de gemeenteraad van Hollands Kroon aangenomen motie zorgt inmiddels voor wat commotie. De motie gaat over het onttrekken van Wieringerhoek in het IJsselmeer als zoekgebied voor zonne-energie en werd op 21 september aangenomen.

De motie stelt dat “mede vanwege de ontwikkeling van een buitendijks plan het maatschappelijk draagvlak is afgenomen voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer en verzoekt daarom het college de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne- energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.”

Reactie provincie
Het zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer is een specifiek zoekgebied in samenwerking tussen twee gemeenten, Hollands Kroon en Medemblik en de provincie Noord-Holland. Inmiddels heeft het college van Hollands Kroon de gemeente Medemblik en de provincie geïnformeerd over de aangenomen motie van de gemeenteraad en gevraagd om hun reactie. De reactie van de provincie luidt: “De provincie Noord-Holland vindt met name de combinatie van natuurontwikkeling, energieopwekking en recreatie, rekening houdend met andere functies zoals scheepvaart en visserij, van belang en interessant.”

Zij geeft aan dat de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon samen met de provincie begin 2022 een aanvraag hebben ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze aanvraag is gehonoreerd en daartoe wordt nu een ‘integrale verkenning Wieringerhoek’ uitgevoerd die in maart 2024 wordt afgerond. De uitkomst van de verkenning wordt afgewacht.

Feitelijk stelt de provincie Noord-Holland dus dat zij kennis neemt van het standpunt van de gemeenteraad, maar dat het proces zoals nu in gang gezet is wel verder gaat. De reactie van de gemeente Medemblik, bij monde van wethouder Harry Nederpelt, is iets humeuriger van aard. Onderstaand zijn volledige reactie:

Verbazing
“Ik nam kennis van het besluit van de raad van Hollands Kroon en heb me hierover verbaasd. Mijn verbazing zit vooral in het feit dat de raad van Hollands Kroon dit besluit eenzijdig nam, zonder hier van tevoren het gesprek over te voeren met provincie en buurgemeente. Uit de beraadslagingen maakte ik onvoldoende op, op welke gronden de raad van Hollands Kroon dit besluit nam. Waar zitten de zorgen van de raad van Hollands Kroon? Het lijkt me dat wij hierover eerst het gesprek hadden moeten voeren. Daarbij benadruk ik nogmaals dat dit zoekgebied in de RES 1.0 is opgenomen na een intensief participatieproces. De uitkomsten van dit proces leidden tot het Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar van initiatiefnemer Kor Buitendijk.”

“Dit plan combineert duurzame energieopwekking met natuurontwikkeling en recreatie. Het plan is al een aantal keren aangepast op basis van wensen. Wensen, ook van de raad van Hollands Kroon, belangengroepen, inwoners, ondernemers, et cetera. Welke zorgen heeft de raad van Hollands Kroon om dit besluit dan nu te nemen? Een gesprek aan de voorkant had deze zorgen wellicht weg kunnen nemen. Daarnaast besloot de energieregio pas twee jaar geleden over de RES 1.0. In het daarbij behorende besluit van specifiek de raden van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik én de staten van de provincie Noord-Holland besloten we ons samen nadrukkelijk in te zetten om dit plan te realiseren. Dit leidde er onder meer toe dat we vorig jaar oktober samen hiervoor een informatieavond organiseerden voor onze twee raden.”

“Ook werkten we de afgelopen tijd nauw samen om de mogelijkheden binnen dit zoekgebied nader te verkennen. Dit doen we samen met diverse ministeries en Rijkswaterstaat onder het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed. Immers meldde de provincie ook namens onze gemeenten dit zoekgebied in december 2022 hiervoor aan bij het ministerie van EZK. We zijn halverwege deze verkenning, de uitkomsten kennen we nog niet. Het is vreemd dat de raad van Hollands Kroon eind september deze motie aannam zonder de resultaten van de verkenning af te wachten.”

Onbehoorlijk
“Diep in mijn hart vind ik dit onbehoorlijk ten opzichte van de diverse (Rijks)overheden die samen intensief werken aan deze verkenning. Dit mede omdat wij, nogmaals, samen met de provincie dit plan indienden. In het tweede kwartaal van 2024 nemen de raden en staten van de energie regio Noord-Holland Noord een besluit over de RES 2.0. Ik stel voor dat we samen met gedeputeerde Rosan Kocken het gesprek voeren over het te volgen proces naar besluitvorming van de RES 2.0 over specifiek dit zoekgebied.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

3 reacties

  1. Kan me voorstellen dat de voorstanders van die palen als ze eindelijk hun zin eens niet krijgen beginnen te zeuren dat er onvoldoende overleg geweest is. Beter wennen ze hieraan , lees net bij Climategate :‘Offshore’ windenergie 10 maal zo duur als kernenergie

  2. Blijf van de Wieringermeer, deze wordt al jaren misbruikt onder het mom vooruitgang.
    Windmolens waar je ook maar naar toe kijkt, enorme blokkendozen die energie vreten.
    En nu weer zonnevelden?
    Het totale Noord Hollandse landschap is naar de klote geholpen.

Wellicht ook interessant

Back to top button