Den Helder

Plannen voor biovergassingsinstallatie op Kooypunt

Advertentie:

Den Helder – Port of Den Helder, handelend namens de gemeente Den Helder, wil een aantal grondkavels op Kooypunt verkopen aan Nature Energy Netherlands B.V. (NEN). Dat bedrijf is voornemens om op deze kavels een biovergassingsinstallatie te bouwen, waarmee groengas geproduceerd wordt. Er moeten nog wel verschillende procedures doorlopen worden, waaronder het aanvragen van vergunningen, voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Dit zal in samenspraak gebeuren met de omgeving.

Port of Den Helder (PoDH) biedt sinds 2013 grondkavels aan voor verkoop. Dat gebeurt publiekelijk, via reclameborden op Kooypunt en Kooyhaven, op nationale- en internationale beurzen, middels brochures en via de PoDH website. Hierbij is kenbaar gemaakt dat bij interesse nadere informatie kan worden opgevraagd bij PoDH. Naar het oordeel van PoDH is NEN de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor een reservering van de aangeboden grondkavels via een optie tot koopovereenkomst en later aankoop van de kavels.

De plannen van NEN voldoen aan de criteria uit het gronduitgiftebeleid van PoDH en de grondkavels bieden voldoende fysieke en milieu-ruimte voor deze ontwikkeling. Daarnaast past de bouw van een biovergassingsinstallatie binnen de duurzaamheidsambitie van PoDH en de regio Kop van Noord-Holland. “Biogas speelt een belangrijke rol in de nationale en regionale energietransitie en in de circulariteitsketen. Dit past binnen de visie en ambitie inzake Den Helder als energie hub”, aldus PoDH.

Overeenkomst met NEN
Nature Energy heeft als Europees marktleider op het gebied van biovergassing veel ervaring met de bouw en exploitatie van dergelijke installaties. Dit marktinitiatief is het afgelopen jaar verder ontwikkeld en momenteel heeft NEN al 14 installaties gebouwd, waarvan 13 in Denenmarken. PoDH ziet NEN daarom als een betrouwbare partij voor deze ontwikkeling.

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de overeenkomst tussen PoDH en NEN dienen uiterlijk op 14 december een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar. Indien niet binnen de gestelde vervaltermijn op de vermelde wijze een kort geding aanhangig is gemaakt, zal PoDH over gaan tot het sluiten van de optieovereenkomst.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button