GR2022DH

Verkiezingsprogramma D66 Den Helder: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’

Advertentie:

Den Helder – De fractie van D66 heeft het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Met het stuk, genaamd ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’, wordt tegelijkertijd een nieuwe website gelanceerd. Het verkiezingsprogramma legt de nadruk op belangrijke thema’s: Wonen, onderwijs, zorg en klimaat.

Volgens lijsttrekker Hans Verhoef staat de samenleving voor grote uitdagingen: “Het vertrouwen in de politiek neemt af. Mensen voelen zich minder gehoord en ondertussen blijven de zorgen zich opstapelen. Is er voor mijn kind of na mijn pensioen wel geschikte woonruimte? Wat doen we aan de klimaatproblemen? Hoe komen we uit de coronacrisis? Allemaal terechte punten. Zorgen die wij als D66 delen.” Verhoef wil de gemeente zichtbaarder maken voor de bewoners en vindt vooral duurzaamheid heel belangrijk.

Woningmarkt, onderwijs
D66 wil tot 2030 inzetten op het bouwen van 2000 woningen. Daarbij moet ook gekeken worden naar woningen die de doorstroom bevorderen. Leegstaande gebouwen kunnen goed gebruikt worden. Op braakliggende percelen in Nieuw Den Helder moeten woningen gebouwd worden. Door die woningbouw is er ook meer vraag naar groen. De inwoners moeten betrokken blijven bij nieuwbouwprojecten. Op het gebied van onderwijs moet de gemeente een ‘rijke schooldag’ stimuleren, waarbij leerlingen ook elke dag een gezonde lunch krijgen. Ook kan de gemeente met bedrijven in gesprek om het aanbod aan stageplaatsen te verbeteren.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid ziet D66 Den Helder als een goede plek om voorop te lopen met de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Daarnaast wil de partij investeren in meer drainageriolen om de problemen rondom hoge grondwaterstanden aan te pakken. Ook moet er een subsidie komen voor de aanschaf van een warmtepomp of woningisolatie. Het moet voor alle inwoners haalbaar zijn om te verduurzamen. Den Helder moet een fairtrade gemeente worden.

Jeugd, sport en sociaal beleid
Den Helder zou volgens D66 meer ontmoetingsplekken en speelgelegenheden krijgen, voor jong en oud. De achterstanden in de jeugdzorg zijn prioriteit en de WMO moet nauw in de gaten worden gehouden. Niet alle functies moeten volledig gedigitaliseerd worden: Inwoners moeten ook fysiek bij de gemeente terecht kunnen. Een huisdier kan bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Daarom mag er best ondersteuning komen voor mensen die onvoldoende financiële middelen hebben.

In het ruimtelijk beleid moeten voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer centraal staan. Uiterlijk 2026 wil D66 dat alle woonstraten een 30km-zone zijn. De gemeente kan een sport- en cultuurpas invoeren voor alle inwoners. Jeugd moet gestimuleerd worden om te gaan sporten. De gemeente kan daarom de verbinding tussen het onderwijs en de sportverenigingen verbeteren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

6 reacties

  1. Lekkere genuanceerde reactie RB… Daar kunnen mensen wat mee… Probeer het eens op inhoud. D’66 is niet mijn club, maar ik lees een goed programma en ik zie een flink aantal jonge mensen die zich in willen zetten voor onze stad. Niet eenvoudig natuurlijk voor een beroepchagrijn maar probeer eens over je landelijke vooroordelen heen te stappen en ze een kans te geven zich te bewijzen… Ik hoop dat ze mooie dingen gaan doen voor de toekomst van deze stad want de potentie hebben ze zeker…

  2. De partij van de angst terreur ( klimaat en Covid), van de pensioen en aow roof, van de verarming van de bevolking, van de immigratie misdaad etc, etc

  3. De zelfgenoegzaamheid spat van hun gezichten af. Wat hebben wij het weer met onszelf getroffen….

  4. “De burger wordt te weinig gehoord”. Een vraag aan D66, lid van de oppositie: Waarom doet de partij niks aan het bewust overslaan van een Raadsbesluit locatie stadhuis (en dus de burger) door het college en de burgemeester? En laat ze stilzwijgend het college de wet overtreden: gaan bouwen zonder Raadsbesluit, terwijl er ook 8 beroepszaken nog lopen, dus zonder geldige vergunning? Wie zwijgt stemt toe.

Wellicht ook interessant

Back to top button