Den HelderPolitiek

Onderzoek Port of Den Helder door naar het college

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder heeft van de raad de opdracht gekregen om de verschillende conclusies uit het onderzoeksrapport naar Port of Den Helder uit te werken tot concrete plannen. Eind dit jaar en begin volgend jaar zal de dan zittende raad beslissingen maken over onder andere de uitbreiding van het aandeelhouderschap, de ontwikkeling van de gronden bij Kooypunt en de verplaatsing van de Moormanbrug.

Het is nu aan het college, daar was de raad het maandagavond over eens. Zij mogen onderzoek gaan doen en met verschillende voorstellen komen met betrekking tot het beleid van de Port, waarover de raad mag beslissen. Marc Nihot, lijsttrekker van de niet in de raad vertegenwoordigde partij Helder Onafhankelijk, liet van zich horen bij het inspreekmoment voor de burgers. Hij noemde dat hij, volgens hem op persoonlijke titel, geen heil ziet in het voorstel. Het onderwerp zou geschrapt moeten worden en aan de nieuwe raad worden toevertrouwd. GroenLinks bracht dit idee later ook in. Er worden immers opdrachten gegeven aan het college, terwijl de raadsperiode nu afloopt. Volgens Harmen Krul van het CDA is het juist goed om hiermee af te sluiten: Het gaat om een onderzoek dat deze raad zelf is gestart, dus het is wel zo passend om het ook door deze raad af te laten ronden.

Haven terug naar de gemeente
In het debat rondom de Port of Den Helder lopen er verschillende discussies door elkaar heen. Zo stelde Nihot in zijn betoog tevens voor om het havenbedrijf weer onder te brengen bij de gemeente. Hoewel hij niet alleen staat in die opvatting en deze steeds terug lijkt te komen in de raad is het volgens velen geen goed idee. Het verandert ook niks aan de opgave, stelde bijvoorbeeld wethouder Kees Visser. Of de haven van Den Helder nu door de gemeente wordt onderhouden, door Port of Den Helder of door een andere organisatie: De onderhoudsopgave blijft precies hetzelfde. Ook wordt het er helemaal niet transparanter op wanneer het havenbedrijf weer onder de gemeente valt, stelde Harmen Krul van het CDA: “Toen kwam alles uit één grote pot genaamd: ‘Beheer openbare ruimte’. Het is een onjuiste stelling dat alles nu verdwijnt in een bodemloze put.”

Toch zijn er grote twijfels over de potentiële opbrengsten voor de Port. Ook hier is de raad het niet over eens. Uit het onderzoek van Panteia blijkt dat het bedrijf de komende jaren nog lang geen winst zal gaan maken. Wel doet het onderzoeksbureau enkele aanbevelingen, zoals een hernieuwde focus op de ontwikkelingen van windenergie. Zo moeten er twee mensen binnen de organisatie fulltime bezig zijn met de marketing van Den Helder als havenstad voor ontwikkelingen met betrekking tot wind op zee. Dat zegt nog niet dat Den Helder ook de windenergie hoofdstad van Nederland wordt: Er zijn veel andere steden in de race.

Nieuwe ontwikkelmaatschappij
Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is om de gronden bij Kooypunt en Kooyhaven onder te brengen in een andere ontwikkelmaatschappij. Hoewel alle betrokkenen al aangeven hier niks voor voelen wordt de mogelijkheid het komende jaar door het college toch onderzocht. Niet de gemeenteraad, niet het college, maar ook niet de Port of Den Helder zelf zit hier op te wachten. Het zou een manier zijn om de opgave voor de Port te verkleinen en te focussen, wat zou moeten leiden tot betere resultaten. Harry van Dongen van de Stadspartij vroeg zich hardop af of het beheer van de haven niet gewoon een te grote opgave was voor een stad als Den Helder. Er zijn nog enorm veel onzekerheden over de toekomst, de vraag resteert of het havenbedrijf ooit wel winstgevend zal worden.

Het gaat namelijk altijd over ‘potentiële opbrengsten’, stelde onder andere Leo van Esdonk van Behoorlijk Bestuur. Het onderhoud aan de kades is volgens hem een noodzakelijkheid, al is hij het niet eens met het feit dat dit via Port of Den Helder gaat. Ook moet al het geld geoormerkt worden. Meer problemen heeft hij met sommige investeringen die de gemeente doet. In dezelfde vergadering kwam het college namelijk met een voorstel om geld vrij te maken voor onderhoud, maar ook €900.000,- voor de inrichting van Kooyhaven. Daarmee wordt de haven klaargemaakt voor gronduitgifte. Ook Pieter Blank van de PvdA en Henk Mosk van D66 vonden dit geen goed idee: Het onderzoeksrapport zegt nu juist dat Port of Den Helder zich moet gaan focussen. De investering in Kooyhaven kan achteraf onnodig blijken. De gemeenteraad ging niet akkoord met een amendement van D66 om de €900.000,- nog niet beschikbaar te stellen. Ook de PvdA volgde uiteindelijk het advies van de wethouder, die stelde dat het geld voor Kooyhaven noodzakelijk is, ook wanneer uiteindelijk toch besloten wordt dat de gronden onder een andere ontwikkelmaatschappij komen te vallen.

Zowel het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen alsmede de aanbevelingen uit het onderzoek werden aangenomen door de gemeenteraad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button