Den Helder

Stichting Kristalhelder beëindigt haar activiteiten

Den Helder – Stichting Kristalhelder beëindigt haar activiteiten en dat betekent dus dat er geen nieuwe “Kristalhelder Jong Talent Prijs” wordt uitgereikt. Wel betekent het einde van de stichting het begin van een nieuw initiatief, het “KristalTalent Fonds”.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de firma Swarovski in Den Helder werd in 1991 het initiatief genomen de Stichting Kristalhelder op te richten. De stichting had als doel het door middel van het toekennen van een financiële bijdrage aankomend jeugdig talent in de gemeente Den Helder in staat te stellen zijn/haar mogelijkheden verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft zij in de periode 1992 – 2015 de gehandicaptensport financieel gesteund.

Het stichtingskapitaal is tot stand gekomen door giften van genodigden tijdens de opening van het nieuwe kantoor van Swarovski. Het totaal ontvangen bedrag is door de firma Swarovski verdubbeld. In de jaren die volgden heeft de stichting donaties ontvangen van de Stichting Organisatie Sportevenementen Den Helder (Den Helder Maritiem), de firma Swarovski en van particulieren.

Nieuw fonds
Sinds 1992 is aan 37 jongeren de Jong Talent Prijs toegekend. Ook werd drie keer een aanmoedigingsprijs uitgekeerd. In totaal werd 46.672 euro bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge talenten. Het bestuur is van mening dat zij in de afgelopen dertig jaar op een positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van jongeren hun talenten optimaal te benutten. Binnen de gemeente Den Helder zijn er momenteel voldoende andere initiatieven om dit ook in de toekomst te laten plaatsvinden. Zij draagt hieraan bij door de oprichting van het “Kristaltalent Fonds” via de Stichting Triade en een storting van € 15.000, – in dit fonds.

Met dit fonds wordt de doelstelling van de stichting Kristalhelder, om jonge mensen in de gemeente Den Helder te stimuleren hun creatieve talent verder te ontwikkelen, voortgezet. Om stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van ieders talent kunnen talenten samen met een docent of begeleider maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen bij Triade’s Kristalhelder Fonds. Toekenningen van de aanvragen door het fonds zijn ter beoordeling aan de directeur en een discipline coördinator van de Stichting Triade Den Helder. Het fonds behandelt in principe alleen aanvragen voor jeugdige inwoners van de gemeente Den Helder tot 25 jaar. Het fonds heeft per aanvraag een bijdrage van €500,- tot €750,- beschikbaar; in uitzonderlijke gevallen is een bijdrage van maximaal €2500,- beschikbaar.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button