Den HelderPolitiek

Wethouder neemt motie over Bijlweg over, coalitie niet blij

Advertentie:

Den Helder – Wethouder Michiel Wouters heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering een motie van GroenLinks en D66 over de invulling van het voormalig stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg overgenomen, terwijl een aantal coalitiepartijen hier niks voor voelden. In de motie werd het college opgedragen om met de Woningstichting in gesprek te gaan over het realiseren van crisisopvang voor vluchtelingen en jongeren.

Oorspronkelijk was de motie een stuk concreter: GroenLinks en D66 wilde dat de gemeente het pand aan de Bijlweg niet over zou dragen aan de Woningstichting, terwijl het al verkocht is. Vervolgens zou de gemeente zelf moeten onderzoeken of het mogelijk was om huisvesting voor jongeren te realiseren. Marije Boessenkool van GroenLinks heeft dit plan al vaker naar voren gebracht. Volgens wethouder Michiel Wouters was het geen realistische optie: De overdracht staat gepland over een week, de afspraken dateren uit 2014. Om het nu terug te draaien kan eigenlijk niet. Daarnaast zou het een grote investering vragen om op deze locatie huisvesting te maken, het is gedateerd.

Mirjam Dijk van Behoorlijk Bestuur bracht de situatie in Oekraïne mee naar het debat. Volgens haar is het pand aan de Bijlweg één van de leegstaande panden in Den Helder die wellicht beschikbaar moet worden gesteld voor vluchtelingen. Burgemeester Jan de Boer gaf aan dat hij al vele gesprekken heeft gevoerd en dat er ook met partijen als Woningstichting wordt gepraat over opvang. Na een kort debat besloot GroenLinks de motie aan te passen: In plaats van het in bezit houden van het pand zou het college in gesprek moeten gaan met de Woningstichting om te kijken of zij het pand kunnen gebruiken voor crisisopvang en de opvang van jongeren. Dat wilde de wethouder wel toezeggen, die gesprekken vinden immers al plaats.

Omgekeerde wereld
Pas na deze toezegging kwamen de bezwaren van de coalitiepartijen naar voren: Het is de omgekeerde wereld, zegt CDA’er Harmen Krul. De gemeente heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid wanneer het gaat om crisisopvang, maar in zijn ogen legt zij deze nu juist neer bij de Woningstichting. “Je kunt niet een pand verkopen en daarna eisen gaan stellen over wat de nieuwe eigenaar met haar bezit doet. We moeten zelf te portemonnee trekken.” Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder steunde deze opvatting. Krul gaf aan zich te verbazen over de reactie van de wethouder. Coalitiepartij PvdA steunde de motie overigens wel. Volgens fractievoorzitter Pieter Blank lijkt het voor Krul misschien wel omgekeerde wereld, maar er is dan ook enorm veel gebeurd in de afgelopen week.

Harry van Dongen van de Stadspartij probeerde nog te bemiddelen door voor te stellen dat de indieners de motie breder zouden trekken: Geef het college simpelweg de opdracht om met de Woningstichting te gaan praten over de mogelijkheden voor crisisopvang. Krul en Assorgia hadden er duidelijk bezwaar tegen om nu specifiek te gaan kijken naar dit ene pand. Boessenkool wilde dat niet: De motie was al overgenomen door de wethouder, dus zij bracht hem niet in stemming.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

Wellicht ook interessant

Back to top button