Politiek

Onderzoek opent financiële beerput Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder moet met miljoenen euro’s over de brug komen om Stichting Erfgoed Den Helder (SEDH) en Willemsoord BV te redden uit de penibele financiële situatie waar zij momenteel in zitten. De problemen van de stichting en de BV waren al bekend, maar de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek heeft de omvang ervan nu ook blootgelegd. Onderzoeksbureau Panteia geeft Den Helder een aantal adviezen mee, zoals het sluiten van het Atlantikwall Centrum en het verduurzamen van gebouwen op Willemsoord.

De afgelopen drie jaar hebben de gemeente Den Helder, Willemsoord BV en Stichting Erfgoed Den Helder gewerkt aan de totstandkoming van één erfgoedorganisatie aan de hand van een drie-stappenplan. Het doel van het onderzoek was dat plan te evalueren, te kijken naar de huidige situatie en het plan waar nodig te herijken. Een van de adviezen van Panteia is de laatste stap in het integratieproces, het inbrengen van het vastgoed van Willemsoord BV in SEDH, niet uit te voeren. Het onderzoeksbureau concludeert dat het nemen van deze stap financieel niet haalbaar is, omdat dan overdrachtsbelasting moet worden betaald over het onroerend goed.

Oplossingen
Verder stelt Panteia dat een plan van ondersteuning moet worden opgesteld door de gemeente, zowel in de vorm van een “eerste hulp” maatregel op de korte termijn als een meer uitgebreide en structurele oplossing voor de lange termijn. Die “eerste hulp” maatregel zou het afdekken van eerdere verliezen zijn. Dat gaat om een totaalbedrag van € 1.065.000,- over de periode 2021-2023, waarvan € 394.000,- voor Willemsoord BV en € 671.000,- voor SEDH.

Voor een lange termijn oplossing heeft Panteia meerdere maatregelen opgesteld, met daarbij de financiële effecten. Zo levert het beëindigen van de activiteiten op het Atlantikwall Centrum jaarlijks € 20.000,- op. Het verduurzamen van de gebouwen op Willemsoord kost de gemeente (naar schatting) meer dan acht tot tien miljoen euro. Voor Willemsoord BV is dat onmogelijk te betalen, maar volgens Panteia is de verduurzaming van de panden noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers.

Het onderzoeksbureau adviseert ook bepaalde taken van Willemsoord BV onder te brengen bij de gemeente, zoals de zorg voor openbare orde en veiligheid en het faciliteren van grote evenementen op het terrein van Willemsoord. “Het faciliteren daarvan vraagt andere expertise en inzet van personeel dan benodigd voor de kerntaken van een erfgoedorganisatie”, aldus Panteia. Wanneer deze taken worden ondergebracht bij de gemeente, scheelt dat SEDH en Willemsoord BV jaarlijks € 2 ton. Die kosten zijn dan voor de rekening van de gemeente Den Helder.

Rol van de gemeente
Tenslotte heeft Panteia een belangrijke boodschap voor de Helderse gemeenteraad: bemoeienis van de politiek en/of gemeente bij de (dagelijkse) bedrijfsvoering van de organisaties is niet gewenst. Willemsoord BV en Stichting Erfgoed Den Helder zijn verbonden partijen, bewust op afstand van de politiek gezet zodat zij onafhankelijk kunnen opereren en duurzaam langetermijnbeleid kunnen voeren. Beide partijen zijn dan ook gebaat bij duidelijke kaders en een langetermijnperspectief. Dit geldt ook op het financiële vlak.

Daarbij is het ook belangrijk dat de gemeente zich ervan bewust is dat zij veel verschillende rollen heeft in relatie tot Willemsoord BV. De gemeente is aandeelhouder, juridisch eigenaar van het onroerend goed, huurder, gebiedsontwikkelaar (in het streven naar Willemsoord als een “bruisend onderdeel van het stadshart”), financier, vergunnings- en subsidieverstrekker en overheid. “Deze rollen moeten gescheiden worden gehouden en niet door elkaar lopen”, benadrukt Panteia.

Als onderdeel van het onderzoeksrapport heeft Panteia ook drie denkrichtingen uitgewerkt voor de toekomst: afschalen, optimaliseren van de huidige situatie of verder professionaliseren. De uiteindelijke keuze voor een bepaalde denkrichting is een politieke, en hangt af van de mate waarin de gemeente grip wenst te houden op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed en de (financiële) middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

5 reacties

  1. “Leuk” voorstel nog een Zeestad erbij in Den Helder. Maak de stad dan maar meteen art.12!

  2. mevrouw Hoog wist vorig jaar niet hoe snel ze weg moest komen, die gaat weer voor de volgende duurbetaalde baan nu ze weer net de dans ontsprongen is, best slim gespeeld want afgezet door wanbestuur staat niet goed op de CV

    1. Inderdaad! Eerst door wanbeleid de boel miljoenen in het rood laten komen om vervolgens ontslag te nemen. En dat kan zo maar zonder enige consequenties. Onbegrijpelijk. Dat kan ook alleen maar bij de (semi)overheid.

    2. Mevr Hoog, maakt gewoon plaats voor Wouters die volgens afspraak voortijdig aftreedt als wethouder. .

Wellicht ook interessant

Back to top button