Den HelderPolitiek

Burgemeester: digitaal vergaderen verliep prima

Den Helder – “We kunnen weer besluiten nemen. Digitaal vergaderen is wennen, ook voor de fractievoorzitters. Over het algemeen ging het goed, soms viel iemand even weg. In de Eerste Kamer is het besluit genomen dat raadsvergaderingen digitaal mogen. Uit mijn hoofd is de eerste digitale raadsvergadering op 20 april”, zo opende burgemeester Jeroen Nobel van Den Helder woensdagochtend het gesprek op LOS Radio. Ook de gemeente Den Helder is begonnen met digitaal vergaderen.  Dit onderwerp en andere zaken kwamen voorbij tijdens een uurtje live radio.

De noodverordening in verband met de coronacrisis is vernieuwd, maar veel bijzonderheden voor specifiek Den Helder zijn daar niet aan toegevoegd. “Voor DH valt het mee. Het afsluiten van wegen wordt een mogelijkheid en daar komt ongetwijfeld een vervolg op, afhankelijk van wat in Den Haag wordt besloten. Na hetgeen landelijk door de regering wordt besloten, moet het lokaal en regionaal gemeld worden.” Eén van die wijzigingen zijn de campings met gemeenschappelijke voorzieningen. “Die moeten dicht. Of de campers op Willemsoord weg moeten, is nog even de vraag. Het is semi-openbaar terrein en dat maakt het nog lastiger. Daar komen we nog op terug.” Kort na de uitzending werd duidelijk dat ook de campers op Willemsoord er niet mogen staan.

Waar ook op is teruggekomen, is de vraag van taxibedrijf Victory die in de uitzending van LOS Radio afgelopen vrijdag voorbij kwam. “Die vraag is ook landelijk naar voren gekomen. Ik heb begrepen dat taxibedrijven onder de regeling vallen van bedrijven die eenmalig € 4000,- krijgen.”

Noodfonds
Rik Vermeer had een vraag aan de burgemeester over het noodfonds voor Den Helder. Hij wilde graag weten voor wie dit noodfonds bestemd is en hoe snel uitgekeerd kan worden? “De fractievoorzitters hebben aan het college gevraagd om zo snel mogelijk met de invulling voor het noodfonds van € 2 miljoen euro te komen maar het college zal zich daar eerst over beraden. Zaken die niet door landelijke regelingen worden gedekt, komen hiervoor in aanmerking”, aldus burgemeester Nobel die als voorbeeld verenigingen aanhaalt. “Verenigingen die nu gesloten zijn en deels afhankelijk zijn van inkomsten van kantines. Of mensen die evenementen hebben georganiseerd die niet doorgaan maar waarvoor wel kosten zijn gemaakt. Het is een vangnet voor mensen die tussen wal en schip vallen.”

B&W dient volgende week, uiterlijk 16 april, een reactie te geven aan de fractievoorzitters. “Dat is kort dag, maar gelukkig zijn in Den Helder al goede financiële regelingen voor mensen en ondernemers die nu in een toestand terecht komen waarbij ze hulp nodig hebben van gemeente. Op langere termijn komen verenigingen mogelijk in de problemen, maar misschien dat ook een bijdrage nog naar het bedrijfsleven kan gaan. Een horecabon van € 50,- voor alle mensen? “Dat klinkt leuk, maar volgens mij moeten we dat niet doen. We moeten goed nadenken dat het geld bij de juiste mensen terecht komt en bij ondernemers die het zwaar hebben. Twee miljoen euro lijkt weinig maar is een heleboel geld. We moeten zien welke vragen er komen en voor welke zaken wij het geld vervolgens gaan inzetten.”

Robert Klein wilde vervolgens van de burgemeester weten welke stappen, naast het instellen van het noodfonds, nog meer door de gemeente worden genomen om de economie een boost te geven “We kijken hierbij ook naar het bedrijfsleven zelf, kom zelf ook met ideeën. Waar liggen de vragen vanuit het bedrijfsleven, het verenigingsleven en het culturele leven? Vanuit die behoefte willen wij een plan maken. Zoek contact om te kijken of dingen opgepakt kunnen worden. Vanuit het college willen wij inzetten op promotieactiviteiten voor wanneer na de coronacrisis meer mogelijk is. Hoe komen mensen weer naar het stadshart? Het boodschappen doen en winkelen in Den Helder opnieuw activeren.”

Kerkgracht
Een andere luisteraar wilde weten hoe het staat met de verhuizing van gemeentediensten naar de Kerkgracht. Burgemeester Nobel meldde dat de verhuizing iets vertraagd is. “Dat heeft deels te maken met corona. Er mogen nu niet teveel mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn. Voor de ICT houdt het ook even op, deze mensen werken vooral vanuit huis. Het is nog steeds de bedoeling dat het op 6 mei open gaat. Het is oppassen met afstand houden, ook tijdens de verhuizing. Het is een prachtig mooi pand dat straks plaats biedt aan raadsvergaderingen, de fracties van de politieke partijen en voor de publieke zaken. Het college blijft op het Kooypunt. Het pand is te klein om alles op de Kerkgracht te organiseren.” Het statige pand aan de Kerkgracht is niet meer in eigendom van de gemeente, maar van Woningstichting. “Er zouden appartementen in worden gebouwd. Dat gaat ook gebeuren als de gemeente weer weg is.”

Naast bovengenoemde onderwerpen kwamen ook vragen binnen over waarom strandtenten gesloten zijn, de toestand in de verzorgingshuizen en of de lintjesregen dit jaar wel doorgaat. Angela de Vries wilde weten waarom de strandtenten niet open kunnen als genoeg afstand wordt bewaard. “Ook strandtenten zijn horeca-inrichtingen, dus die moeten gesloten blijven. Bovendien trekken ze meer publiek. Dat is meteen het grootste probleem, dat mensen bij elkaar komen. En het is lastig te handhaven of de tafeltjes genoeg uit elkaar staan.”

Verzorgingshuizen
Mevrouw Bak wilde van de burgemeester weten of de gemeente een goed beeld heeft hoeveel mensen in verzorgingstehuizen besmet zijn. “Dat is een terecht punt en horen we continu. Weten we precies hoeveel mensen het virus hebben opgelopen en daaraan zijn overleden? Nee. Ik heb daar geen informatie over. We hebben gekeken of we via het GGD deze vragen kunnen laten beantwoorden. Het aantal mensen dat getroffen is door het virus ligt hoger dan wat we dagelijks te zien krijgen op het nieuws. Dat zegt ook het RIVM”, zo meldt Jeroen Nobel, die via de juiste personen binnen de organisatie regelmatig contact heeft met verzorgingstehuizen.

“Ja, we hebben regelmatig contact met mensen zonder dat het storend wordt voor diverse organisaties. We vragen hoe het gaat en of er vragen zijn. Die beantwoorden we zelf of we sluizen het door naar de Veiligheidsregio. De rol van de gemeente in deze is om vragen te verzamelen en door te zetten.”

Tot slot, de jaarlijkse terugkeer van de feestelijkheden rondom de Lintjesregen. Maar dan anno 2020 in coronatijd. “Het gaat door, maar niet met fysieke aanwezigheid in De Kampanje. Op een andere manier zorgen we ervoor dat mensen bericht ontvangen dat ze een lintje krijgen. Ik ben altijd weer zeer verrast hoe zeer mensen verrast zijn als ze een lintje krijgen. Ik sta daar elke keer weer versteld van.”

Burgemeester Jeroen Nobel zal ook volgende week weer verschijnen in de studio van LOS Radio voor een nieuw vragenuurtje.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button