Hollands KroonPolitiek

Gemeente Hollands Kroon vergadert volop digitaal

Anna Paulowna – De eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon vindt plaats op donderdag 16 april. Tijdens deze digitale raadsvergadering worden de onderwerpen behandeld die op de agenda stonden van de geannuleerde raadsvergadering van 26 maart. Vervolgens heeft het presidium (burgemeester en fractievoorzitters) besloten de raadsvergadering van 23 april te houden zoals die al geagendeerd stond. De agenda’s voor beide vergaderingen worden gepubliceerd op de website van Hollands Kroon.

Omdat fysiek vergaderen voorlopig niet mogelijk is, gaat de gemeenteraad van Hollands Kroon digitaal vergaderen. Het presidium heeft recent voor het eerst succesvol digitaal vergaderd, al is het voor de deelnemers even wennen.

Zolang de landelijke coronamaatregelen van kracht blijven, komen werkgroepen, commissies, presidium en raad digitaal bij elkaar. Dit geldt ook voor beeldvormende vergaderingen. Ook het inspreekuur gaat digitaal. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Die wet maakt mogelijk dat de gemeenteraad ook digitaal kan besluiten.

Alle openbare vergaderingen kunnen vanaf nu online worden bijgewoond door alle geïnteresseerden en belanghebbenden. Via de vergaderkalender op de website van Hollands Kroon kan doorgeklikt worden naar de vergadering.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button