Hollands Kroon

Hollands Kroon wil ondanks uitdagingen inzetten op hypermoderne landbouw

Hollands Kroon – “Hollands Kroon is door haar ligging, klimaat, toegang tot water en kennis bij uitstek de ideale locatie voor nieuwe agrarische ontwikkelingen en initiatieven.” Zo stelde de gemeente tijdens hun presentatie over het Koersdocument voor de agrarische sector. Het is duidelijk dat portefeuillehouder Theo Meskers wilt inzetten op innovatie, maar raadsleden zien beren op de weg.

Big Data, robots en Artificial Intelligence. Termen die je niet meteen verwacht als het gaat over landbouw. Toch is dit de realiteit in Hollands Kroon. De gemeente ziet steeds vaker zeer innovatieve agrariërs en wil hen vooral de vrijheid bieden verder te ontwikkelen. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om agrariërs te ondersteunen. Hiervoor is het uitbreiden van de samenwerking tussen de gemeente en de boeren volgens de gemeente noodzakelijk: “We willen intensiever de samenwerking opzoeken met de sector en de agrarische ondernemer een stem geven in projecten en initiatieven die voor hen van belang zijn en waar de gemeente actief een rol in heeft. Daarnaast willen we de communicatie vanuit de gemeente naar de agrariër verbeteren.”

Tijdens een informatieve bijeenkomst donderdagavond, die voornamelijk bedoeld was om input vanuit de raad te verkrijgen, werd door veel raadsleden wel erkenning gegeven voor het innovatieve karakter van de agrariërs in de regio, maar het positieve en toekomstgerichte verhaal van het bestuur liep ook tegen objecties aan. Zo werden een aantal problemen binnen de agrarische sector benoemd, zoals het feit dat agrariërs toch vaak worden geremd door de overheid en dat er een gebrek is aan zowel goede grond als opgeleid personeel. Daarnaast zal klimaatverandering nieuwe uitdagingen brengen op het gebied van watermanagement. Deze obstakels zullen eerst overwonnen moeten worden voordat men verder kan kijken en veel raadsleden vragen zich af welke rol de gemeente hierin zou moeten spelen.

Een ander geluid, onder andere vanuit GroenLinks en de PvdA, was dat agrariërs in Hollands Kroon al overmatig ondersteund en gehoord worden door de gemeente. Hoewel deze partijen het belang van de agrarische sector erkennen zien zij een aantal tegengestelde belangen waardoor het niet altijd mogelijk is toe geven aan de wensen van de boeren. Vaak zijn boeren al deels afhankelijk van subsidies voor het sluiten van de begroting en het stellen van aanvullende eisen aan het gemeentebestuur is daarom voor sommige raadsleden te veel. Wethouder Meskers stelt dat er in de breedte moet worden gezocht naar een gezonde balans.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button