Den HelderPolitiek

Strengere regels voor woningsplitsing en kamerverhuur

Den Helder – De gemeente gaat strenger kijken naar kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast in de stad. Het uitgangspunt is en blijft dat het splitsen van een woning, het verhuren van een kamer of het beginnen van een B&B in de eigen woning niet mag zonder vergunning. De eisen voor het krijgen van een vergunning gaan in de nabije toekomst worden aangescherpt. Dit is nodig omdat in het bijzonder kamerverhuur en woningsplitsing volgens de gemeente bij omwonenden tot onrust leiden.

De begrippen kamerverhuur en woningsplitsing duiden beide op het verdelen van een woning voor het huisvesten van meer dan één huishouden. Bij woningsplitsing gaat het om meerdere zelfstandige woningen, bij kamerverhuur delen de inwoners een gezamenlijke voordeur en een gezamenlijk keuken, douche en/of toilet. Beiden worden verder aan banden gelegd. Zo mag straks maximaal 1% van de woningen in een buurt worden gebruikt voor woningsplitsing dan wel kamerverhuur en moet de minimale afstand tussen twee locaties waar sprake is van woningsplitsing dan wel kamerverhuur minimaal 200 meter zijn. Ook mogen er straks niet meer dan vier personen worden gehuisvest in een gedeelde woning. In recreatiewoningen mag per definitie nooit meer dan één huishouden worden gevestigd. Voor Bed & Breakfast gaan ook aanvullende regels gelden. In appartementen mag straks geen B&B worden gestart. Ook mag de uitbating ervan uitsluitend worden uitgeoefend door de bewoner van de betreffende woning. Men mag dus niet ergens anders wonen terwijl zij een B&B hebben in een ander pand.

Indien de raadscommissie instemt met het plan wordt het ontwerpplan bij het college B&W ter inzage gelegd. Na afloop hiervan wordt het ontwerp voorgelegd aan de raad ter vaststelling. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2021 zal worden afgerond.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. wel duizenden arbeidsmigranten binnen halen en honderden statushouders van een gratis woningen voorzien maar niet de mogelijkheid bieden om iedereen te huisvesten, waar moeten al deze mensen verblijven, op straat? weten ze al wat ze willen in deze MickeyMouse gemeente? zorg eerst eens voor voldoende woningen voordat je van alles gaat verbieden…..

Back to top button
%d bloggers liken dit: