Cultuur/NatuurNoord-HollandPolitiek

Kabinetsvoorstel maakt voorbehoud op Europees verbod bodemberoerende visserij

Advertentie:

Regio Noordkop – Door de ambities uit het Europese visserij actieplan niet over te nemen, mist het kabinet de kans om natuur en visserij op de Noordzee in balans te brengen. Dat stelt Stichting De Noordzee naar aanleiding van de negatieve kabinetsreactie op het plan. De stichting betreurt het voorgestelde standpunt van de Nederlandse regering en stelt dat het actieplan van de Europese Commissie juist zorgt voor duurzaam visserijbeheer en de broodnodige bescherming van de natuur in de Noordzee. Het kabinetsvoorstel is overwegend positief op de mededelingen van de Europese Commissie voor “een duurzame en veerkrachtige visserij” maar adviseert een voorbehoud als het gaat om een generiek verbod op bodemberoerende visserij in een deel van de Nederlandse wateren: de voorstellen om deze zonder meer uit te faseren worden als onvoldoende proportioneel beoordeeld.

Standpunt Europese lidstaten
In de Europese Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023 hebben nagenoeg alle lidstaten zich erkend in de ambities en doelen die de Commissie wil behalen op het gebied van natuurbescherming en -herstel. Daartegenover staat dat de meerderheid van de lidstaten zich heeft uitgesproken tegen het voorstel van de Europese Commissie om de doelen te halen met een algemeen verbod op bodemberoerende visserij in beschermde gebieden. Hierbij werd aangegeven dat de nuancering ontbreekt. Zowel verschil in zeebekkens en zeebodems als diversiteit in tuigen worden genoemd als redenen voor meer maatwerk in de benodigde maatregelen, volgens het minsterie van LNV.

Stichting De Noordzee
Volgens Stichting De Noordzee bevat het actieplan heldere stappen richting een gezonde Noordzee, onder andere door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoerende visserij en ongewenste visserij bijvangsten te verminderen. Daarnaast biedt het volgens de organisatie een perspectief hoe visserijbeheer beter rekening kan houden met de rol van vissen in het ecosysteem. Goed visserijbeheer kan bijdragen aan het herstellen van visbestanden en het beschermen van kwetsbare soorten en habitats, zoals zandbanken en riffen. Effectieve bodembescherming draagt bij aan gezondere visbestanden.

Wetgeving
De Europese Commissie verzoekt de lidstaten om in een routekaart aan te geven hoe ze de uitfasering van bodemberoerende visserij gaan realiseren en dit voor ten minste 20% van hun mariene wateren verder te specificeren. In het kabinetsvoorstel staat dat een sociaaleconomische impact van deze maatregel op lidstaten wordt verwacht, in het bijzonder op de kustgemeenschappen in de Europese Unie (EU). Het kabinet is van mening dat een algemeen verbod op bodemberoerende visserij in beschermde gebieden dermate essentieel is, dat dit via een nieuwe wetgevingshandeling moet worden geregeld in de basisverordening van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button