Den HelderPolitiek

Gemeente Den Helder sluit 2019 financieel gezond af

Den Helder – De gemeente Den Helder sluit 2019 af met een positief saldo van € 5,2 miljoen. De zwarte cijfers zijn vooral ontstaan door een aantal mee- en tegenvallers. Meevallers zijn de lagere kosten van de overhead  zoals salarissen, huisvesting en automatisering. Dit hangt overigens deels samen met zaken die nog niet uitgevoerd zijn in 2019 en met de bijbehorende budgetten van € 3,5 miljoen doorgeschoven zijn naar 2020.

Verder meldt de gemeente meevallers door een iets hogere uitkering van het Rijk, een positief resultaat op de ontwikkeling van de grondexploitatie Willem Alexanderhof en de verkoop van een aantal percelen grond van de gemeente. Een flinke tegenvaller was bij de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp door de hogere vraag naar intensievere hulp.

Tevreden
“We kijken als college tevreden terug op het jaar 2019. De gemeente staat er financieel gezond voor. Het weerstandsvermogen (verhouding tussen reserves en risico’s van de gemeente) is met 1,7 ruim voldoende om eventuele financiële calamiteiten op te vangen”, aldus Kees Visser, wethouder Financiën.

“We werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden te realiseren. Op een begroting van ruim € 200 miljoen hebben we veel kunnen realiseren, zoals de ontwikkeling van de haven, het beheer en behoud van ons erfgoed en onze dienstverlening op het gebied van jeugd, ondersteuning, werk en inkomen. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte, zodat deze schoon, heel en veilig is. We hebben bovendien nog wat geld overgehouden voor volgende jaren. Ik ben blij dat de jaarrekening weer op tijd beschikbaar is en een goedkeurende verklaring van de accountant heeft”, meldt de wethouder over 2019.

Gemeenteraad
De gemeenteraad neemt na beoordeling van de jaarrekening, de verantwoording daarover door het college en met behulp van de het accountantsrapport en de controle-verklaring, een besluit over de jaarrekening. De jaarrekening wordt op 29 juni 2020 behandeld in de raadsvergadering. Het document is daarna te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button