Den Helder

HVC meldt blijvende daling in huishoudelijk afval

Aanbieden grof huishoudelijk afval stijgt wel met 17%

Den Helder – De jaarrapportage 2019 van HVC laat een positief beeld zien over de afname van huishoudelijk restafval in Den Helder. In 2019 bedroeg het restafval 209 kilo per persoon, terwijl dat in 2013 maar liefst 294 kilo bedroeg. Volgens de gemeente is deze blijvende daling te danken aan de frequentiewisseling van restafval en plastic in 2017, een gefaseerde invoer van restafval op afstand in 2018 en goede voorlichting. Opvallend is de stijging van het grof huishoudelijk afval met maar liefst 17 procent.

In vergelijking met andere gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid klasse loopt Den Helder iets achter. Als verklaring daarvoor wordt gewezen naar “de uitrol van ondergrondse containers in de wijken Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten die pas eind 2019 heeft plaats gevonden”. De effecten van deze uitrol zijn daarom slechts voor twee maanden verwerkt in de cijfers.

Daling doorzetten
Ondertussen hebben de inloopavonden voor de wijken Oud Den Helder, Geleerdenbuurt en Tuindorp plaatsgevonden. “In deze wijken voeren we komend najaar inzameling van restafval op afstand in. Daarnaast zijn gesprekken gaande met de HVC over het leveren van maatwerk voor de Stad binnen de Linie, waaronder de Visbuurt en de Van Galenbuurt”, zo laat de gemeente weten.

“Wij verwachten dat door de algemene invoering van restafval op afstand, het maatwerk in de binnenstad en de hoogbouwcomplexen de magische grens van 200 kilo restafval per inwoner wordt bereikt. Uiteindelijk gaan we richting 160/170 kilo per inwoner. Dat is de verwachting van HVC en gebaseerd op ervaringen in andere gemeenten.” De doelstelling van de rijksoverheid is te komen tot 100 kilo afval per inwoners per jaar en 75 procent bronscheiding  maar dit is voorlopig nog een brug te ver. “We doen wat we kunnen om dit uiteindelijk te bereiken.”

Stijging grof huishoudelijk afval
Daar waar in 2013 38 procent van de inwoners van Den Helder zich inzette voor het scheiden van afval, was dat vorig jaar opgelopen tot 53 procent. In 2019 is iets meer groente-, fruit- en tuinafval en etensresten ingezameld. Vergelijkbaar met andere steden, maar volgens de gemeente nog steeds te veel. “In 2019 zijn we gestart met communicatiecampagnes die de focus op het scheiden ondersteunen. Hiermee blijven we doorgaan. Van de proef bij de hoogbouwcomplexen (Hendrik Baskeweg en Heiligharn) verwachten we dat deze pilot richtinggevend is voor het faciliteren van onze bewoners in de hoogbouw bij het verder scheiden van afval.”

De ingezamelde hoeveelheid oud papier en karton is met 4 procent afgenomen, mogelijk doordat meer digitaal gewerkt wordt. Het plastic, blik en drinkkartons blijft gelijk qua afvalinzameling, terwijl 6 procent meer glasafval is aangeboden. De gemeente heeft de mogelijkheid extra glasbakken te plaatsen en onderzoekt welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. De inzameling van textiel is zo goed als gelijk gebleven en tot slot het grof huishoudelijk afval, dat terechtkomt op het Afvalbrengstation, is met bijna 17 procent enorm toegenomen. “Dit is een enorme stijging. Het aantal bezoekers is met ca.1,3 % toe genomen dus is per inwoner meer afval gebracht. We gaan onderzoeken hoe we hierin kunnen sturen om te zorgen dat de aangeleverde hoeveelheden niet verder stijgen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button