Den HelderNieuwsPolitiek

Oppositiepartijen dienen moties in over stresstest financiën en stadhuis Willemsoord

Den Helder – De oppositiepartijen PVV, Behoorlijk Bestuur, D66 en GroenLinks hebben twee moties ingediend voor behandeling tijdens de raadsvergadering van 11 mei. De moties hebben betrekking op het verzoek voor een financiële stresstest naar de gemeentelijke financiën en het toekomstig stadhuis op Willemsoord.

De vier oppositiepartijen willen tijdens de raadsvergadering bewerkstelligen dat de huisaccountant van de gemeente wordt opgedragen om op basis van een financiële stresstest onderzoek te doen naar de stabiliteit en flexibiliteit van de gemeentefinanciën. Dit naar aanleiding van de coronacrisis. De uitkomsten van dit onderzoek moeten kort na de zomervakantie, 1 september 2020, bekend zijn bij college en raad. Op deze manier kan een actueel financieel overzicht worden betrokken bij het vaststellen van de begroting voor 2021, waarvan de behandeling in november 2020 plaatsvindt.

De partijen stellen daarnaast voor om bij de opdrachtformulering de expertise van de auditcommissie te betrekken en ook aan hen de uitkomsten van de stresstest voor te leggen, zodat deze commissie de gemeenteraad kan adviseren.

Coronacrisis schuldige
De fracties zijn van mening dat de planning rondom de Kadernota, als gevolg van de coronacrisis, geen stand kan houden. Om doelen en ambities van zowel college als raad waar te maken is een sluitende meerjarenbegroting met voldoende weerstandsvermogen een randvoorwaarde. Het viertal is van mening dat ten gevolge van diverse actuele ontwikkelingen, waaronder de coronacrisis, het noodzakelijk is voldoende inzicht te krijgen in de stabiliteit en flexibiliteit van de gemeentelijke financiën.

De partijen verwachten minder huuropbrengsten, minder belastingopbrengsten en meer verplichtingen in het sociale domein. “Zonder goed inzicht in de staat van de gemeentelijke financiën kunnen geen duurzame besluiten voor de periode 2021 tot 2023 worden genomen door de raad. Een actualisatie van de staat van de gemeentelijke financiën door middel van een financiële stresstest door de huisaccountant is juist nu dringend gewenst.” De verwachting is dat daar een budget van circa € 15.000,- mee gemoeid is, dat ten laste kan worden gebracht van het reguliere budget voor de raad ten aanzien van werkzaamheden van de accountant.

Stadhuis Willemsoord
Ook wordt tijdens de raadsvergadering van maandag wederom gesproken over het toekomstig stadhuis op Willemsoord. Bovengenoemde partijen hebben een motie voorgelegd aan de gemeenteraad die oproept tot het direct stopzetten van de voorbereidingen voor het vestigen van een stadhuis op Willemsoord.

Door de partijen wordt onder meer verwezen naar het bestemmingsplan Willemsoord, dat is gebaseerd op drie pijlers: het Uitwerkingsplan Stadshart (2008), het Visiedocument Willemsoord (2011) en een serie werksessies met inwoners, ondernemers en gebruikers van Den Helder in de eerste helft van 2011. Volgens de partijen wordt nergens In het bestemmingsplan aangegeven dat het stadhuis op Willemsoord zou worden gevestigd. Bovendien heeft het coalitieakkoord geen gewag gemaakt van een stadhuis op Willemsoord en werd in partijprogramma’s gesproken over andere alternatieven.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button