Den Helder

Samenwerking Scholen aan Zee en Vonk moet leiden tot versterking beroepsonderwijs: “Unieke kans”

Adverentie

Den Helder – Hans van Beekum en Helma van der Hoorn van Scholen aan Zee en Vonk hebben maandag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee moet de overstap van de middelbare school naar het middelbaar onderwijs vloeiender verlopen. Van Beekum: “Kinderen uit deze stad in volle breedte voorzien.”

Voor de stromingen Techniek en Zorg en Welzijn wordt niet alleen één lopende leerlijn gecreëerd, ook wordt de onderwijsduur aangepast. Kinderen die de basis- en kadergerichte beroepsgerichte leerwegen bewandelen volgen een verkorte route voor het behalen van hun startkwalificatie. De bovenbouw van het vmbo bestaat nu uit een traject van twee jaar en mbo-niveau 2 ook. Van die vier jaar kan één jaar worden afgehaald. Hier is voor gekozen omdat leerlingen dan hopelijk eerder geneigd zijn door te stromen naar eventueel mbo-niveau 3 en 4.

“We willen het beroepsonderwijs in Den Helder graag een mooie, stevige plek geven”, begon Hans van Beekum, voorzitter College van Bestuur van Scholen aan Zee, zijn toespraak. “Onze praktijkafdelingen zitten nu al mooi vol. We zien een unieke kans om datgene wat langere tijd geleden al in werking is gezet nu door te zetten. Wij staan er als bestuur achter dat deze kinderen bij Vonk goed terecht komen en dat zij na het afronden van mbo 2 eventueel versneld door kunnen naar niveau 3 en 4.”

Belangrijk voor leerlingen, beroepenveld en regio
Helma van der Hoorn, voorzitter van College van Bestuur bij Vonk: “Het is best lastig om twee systemische werelden aan elkaar te koppelen die eigenlijk niet aan elkaar te plakken zijn. Maar op de inhoud gaan we het gewoon doen.” De voorzitter verwacht dat er tijdens de samenwerking wel allerlei hobbels tegen worden gekomen, maar daar laten zij zich niet door weerhouden. “Deze samenwerking is belangrijk voor de leerlingen, maar ook voor het beroepenveld en de regio. Hiermee willen we ook de grote personeelstekorten in de zorg en de techniek aanpakken.”

 

De overheid stimuleert dat de overgang van de middelbare school naar het mbo kleiner wordt en ook de successen bij andere scholen in het land deden de ogen van Scholen aan Zee en Vonk openen. “Uiteindelijk moet je een paar mensen hebben die de schouders eronder zetten”, vertelt Bartha Huijberts, directeur van de afdeling Techniek bij Vonk. “En ook bestuurders die er achter staan en directeuren die dit willen faciliteren. In allerlei lagen van de organisatie moet je die energie hebben. Verder is er ook vertrouwen dat de teams er wat moois van gaan maken.”

Groot succes
Dit voorjaar is er al gestart met een pilot bij de opleiding Zorg & Welzijn. Volgens Miranda Kramer–Mallie, directeur afdeling zorg bij Vonk, was dat een groot succes: “Twaalf leerlingen uit het derde jaar maakten een halve dag per maand kennis met het mbo-onderwijs”, licht zij toe. In het vierde jaar gaan de middelbare scholieren zelfs één dag in de week naar het mbo. De leerlingen maken op deze manier eerder kennis met het mbo, waardoor ze beter weten wat er dan van hun verwacht wordt. “De docenten en het schoolgebouw zijn dan hetzelfde. Docenten en studenten waren erg enthousiast over de pilot. We gaan deze volgend jaar echt opstarten.”

Vanaf 2023-2024 wordt ook de lopende leerlijn voor de technische opleidingen gestart. Volgens Bartha Huijberts, directeur van die afdeling, heeft dit vele voordelen. “Zorg en techniek zijn de sectoren die heel veel behoefte hebben aan de instroom van jonge werknemers. Ook willen we graag dat de overgang van jongeren naar het mbo wat soepeler gaat. Als de jongeren de school en de docenten al kennen, helpt dat.”

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

1 reactie

  1. Zeer goed initiatief, vakmensen zijn er veel te kort…en het betaald goed!

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: