Politiek

Verslag eerste informatieronde: iedereen wil met BvDH in zee, behalve Samen Actief

Advertentie:

Den Helder – Alle partijen in de Helderse gemeenteraad, behalve de fractie van Samen Actief, zijn bereid om deel te nemen aan een coalitie met Beter voor Den Helder. De PVV kiest daarbij voor een gedoogconstructie onder voorwaarden. Dat blijkt uit het verslag van de eerste informatieronde na het vallen van de coalitie in Den Helder.

Het verslag is geschreven door Carlo Assorgia en Arie Pronk, de fractie- en partijvoorzitter van Beter voor Den Helder. Zij hebben met tien fracties een gesprek gevoerd over het vormen van een nieuwe coalitie en mogelijk nieuw college. Alleen de fractie van Samen Actief wilde dat gesprek niet aangaan. “Door meerdere partijen is naar voren gebracht dat het wenselijk is het huidige coalitieakkoord op onderdelen duidelijker te verwoorden en aan te scherpen, zodat minder ruimte is voor interpretaties. Het gaat dan in ieder geval over de Seasaw in relatie tot het Dijkkwartier, de Kleine Werf op Willemsoord en de subsidiëring van de culturele sector. Ook zijn enkele nieuwe ambities kenbaar gemaakt”, schrijven Assorgia en Pronk.

Verder is uit de gesprekken in de eerste informatieronde gebleken dat de financiële paragraaf van het huidige coalitieakkoord niet meer actueel is en aangepast moet worden. Zo stellen Assorgia en Pronk ambitieus dat het “uitgangspunt een exploitatie die structureel sluitend is moet zijn, met voldoende ruimte om een aantal ambities van de coalitie nog in deze bestuursperiode te kunnen verwezenlijken.” Voor een nieuw coalitieakkoord moet er echter eerst een nieuwe coalitie zijn. Zonder Beter voor Den Helder (vijf zetels) bestaat op dit moment immers een minderheidscoalitie.

Samenstelling nieuwe coalitie
De fractie van Beter voor Den Helder, die op 22 april uit de coalitie stapte, ziet nu mogelijkheden voor een “doorstart” in combinatie met een aantal fracties van de huidige coalitie. “Dat kan zijn met een minimale meerderheid in de raad, maar de voorkeur gaat vooralsnog uit naar een ruimere meerderheid al dan niet met een gedoogconstructie”, aldus Assorgia en Pronk.

Om de mogelijke samenstelling van een nieuwe coalitie beter uit te zoeken is een tweede informatieronde nodig. Beter voor Den Helder gaat met een aantal partijen opnieuw in gesprek. Deze gesprekken worden gepland in de periode van 13 tot en met 24 mei. “Aan de hand van deze gesprekken wordt beoordeeld welke combinatie het meest kansrijk is om de gewenste doelstellingen in deze bestuursperiode te kunnen realiseren en hoe het vervolgproces eruit ziet”, zo sluiten Assorgia en Pronk het verslag af.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

2 reacties

 1. Het feit dat alle partijen behalve Samen Actief openstaan om onder leiding van Carlo Assorgia met Beter voor Den Helder in een coalitie te stappen, kan misschien klinken als een teken van politieke kracht en stabiliteit voor Den Helder. Maar als we kritisch kijken naar hoe dit tot stand komt, namelijk via ‘bedelbrieven’ van de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en D66 die graag verder willen onder Assorgia’s leiderschap, werpt dat serieuze vragen op over de dynamiek binnen deze gemeentepolitiek.

  Deze gang van zaken roept een beeld op van een politieke cultuur waarin machtsspelletjes en persoonlijke belangen een grotere rol lijken te spelen dan het daadwerkelijk vertegenwoordigen van de inwoners van Den Helder. Het kan ertoe leiden dat belangrijke lokale kwesties, zoals ontwikkelingen in het Dijkkwartier, de Kleine Werf op Willemsoord en de subsidiëring van de culturele sector, niet op hun merites worden beoordeeld, maar vooral worden behandeld op basis van politiek handjeklap.

  Dat de PVV kiest voor een gedoogconstructie suggereert ook dat er concessies gemaakt moeten worden die wellicht niet volledig in lijn zijn met hun eigen politieke principes. Dit kan leiden tot een instabiele basis voor het stadsbestuur, waarin snelle compromissen en het vermijden van politieke confrontatie belangrijker zijn dan het nemen van weloverwogen beslissingen.

  In plaats van een duidelijk nieuw begin lijkt Den Helder dus eerder af te stevenen op een voortzetting van onzekere politieke verhoudingen, waarin de invloed van een kritische oppositiepartij als Samen Actief gemarginaliseerd wordt. Dit roept de vraag op of de belangen van alle Helderse burgers wel gelijkwaardig behartigd worden.
  Mart Coers

 2. Resumé op dit verhaal, VVD, CDA, PvdA en D66 zijn toch die partijen van Vroeger toen je koe nog met een i erbij schreef.
  Sorry maar als een stad vooruit wil dan vooral geen partijen meer nemen die de downforce in afgang hebben ingezet en Den Helder geen stad hebben laten worden.
  Ambities waren al vanaf de jaren 60 zo groot dat er nu nog steeds niets tot weinig van is bereikt dan allee hun eigen zaken die gevuld zijn uit de groe graaikas.
  Het valt mij nog steeds op dat ik een aantal vragen heb gestelt en daar tot de dag van vandaag nog steeds geen antwoord heb gekregen.
  Ik ga deze vraag nog eens stellen bij een openbare raadsvergadering en dan wil ik al die koppen van de genoemde partijen wel eens zien.
  Als je nu na al de jaren vanaf de 1ste X dat ik deze vraag stelde nog steeds de kont loopt te draaien en de vraag op alle mogelijke manieren ontwijkt of wegkrast uit de openbaarheid kan ik het zelf wel bedenken wat er achter zit.
  Het word ook wel tijd dat ik deze vraag bij een onderzoeksbureau neer ga leggen en hun het werk laten doen om de Wet van Openbaar Bestuur te gebruiken om die 1ne vraag naar boven te krijgen.
  Ik denk en weet al vrijwel zeker dat er dan een beerput open gaat dat de stank de stad zal overspoelen.

  Kies voor nieuwe partijen die voor en door de burgers zijn gekozen en wel luisteren naar alle knelpunten van nu en in de toekomst.
  Maak er met je burger samen een stad van die weer hoog in t vaandel komt ipv politiek ongeloofwaardig te zijn omdat je nu meekan doen aan de gemeentelijke burger belasting gevulde graaikas.
  Succes

Wellicht ook interessant

Back to top button