Politiek

GroenLinks stelt vragen over het toezicht op het sociaal domein

Adverentie

Anna Paulowna – GroenLinks heeft het college van Hollands Kroon vragen gesteld over het toezicht op het sociaal domein. Sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg, maar ook voor het toezicht op de rechtmatigheid en de kwaliteit. Tot maart 2020 was dit toezicht in de gemeente nog niet geregeld.

In reactie op de vragen van GroenLinks (SV-2011) van 25 maart 2020 schreef het college: “Omdat wij aan de wettelijke voorwaarden willen voldoen hebben wij nu het team Vitaliteit als toezichthouder aangesteld in afwachting van structurele afspraken met GGD en regiogemeenten.” Inmiddels is het drie jaar verder en volgens de fractie van GroenLinks heeft het college nog geen nadere informatie met de raad gedeeld over het toezicht op het sociaal domein.

Meldpunt geweldincidenten
GroenLinks wil daarom onder meer van het college weten hoe het inmiddels staat met de samenwerking met de GGD en de regiogemeenten op dit vlak. Daarnaast heeft ze geen goed beeld van de visie van het college en wil daarbij ook weten of dit de laatste drie jaar nog gewijzigd is. Verder vraagt de fractie zich af of het team ‘Vitaliteit’ wel een onafhankelijk werkprogramma opgesteld heeft, omdat geen kennis is genomen van al dan niet gemaakte jaarverslagen.

Tevens wil GroenLinks van het college weten of de vakbekwaamheid en kennis van de toezichthouders goed is vastgelegd en of er een meldpunt calamiteiten en geweldsincidenten is ingericht. Ook missen ze een in 2020 beloofd steekproefonderzoek dat met de raad zou worden gedeeld. De antwoorden op deze vragen worden binnen dertig dagen verwacht.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button