Politiek

Helderse formatie gestrand, Beter voor Den Helder doet niet meer mee (Update)

Advertentie:

Den Helder – De Helderse formatiepoging is gestrand, zo maken ingewijden bekend. De eis van Beter voor Den Helder dat Remco Duijnker alsnog tot wethouder moest worden benoemd wordt niet door de gewenste coalitiepartners gedragen. Het gevolg is dat Beter voor Den Helder nu uit de formatie is gestapt.

De door Carlo Assorgia ingehuurde formateur Kees Boelema heeft zijn functie weer neergelegd. Hij was eerder ook al informateur en een van de officiële formateurs van de oorspronkelijke coalitie. Naar verluidt gaan de overige coalitiepartijen zich nu beraden over de vraag of ze samen verder gaan, al dan niet aangevuld met een van de huidige oppositiepartijen.

De huidige Helderse coalitie verloor haar meerderheid toen de gemeenteraad tot twee keer toe tegen de benoeming van Duijnker als wethouder stemde. Beter voor Den Helder stapte toen uit de coalitie, maar kreeg daarna van de overige partijen wel weer het voortouw in nieuwe onderhandelingen. Het vasthouden aan Duijnker als wethouder kost de coalitie nu dus definitief de kop. Het was officieus al wel bekend dat partijen als PvdA, GroenLinks en Stadspartij niet gecharmeerd waren van Duijnker.

Stefan Milatz van D66 bevestigt desgevraagd dat Beter voor Den Helder de opdracht heeft teruggegeven aan de zittende coalitie.

Reactie formateur Kees Boelema Robertus

“De uitnodigende partij Beter voor Den Helder constateert op basis van de formerende gesprekken te weinig vertrouwen met de andere partijen om te komen tot een nieuwe coalitie. In de afgelopen weken hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden die gericht waren op het maken van afspraken over het addendum, de financiële uitgangspunten en de beoogde samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Deze gesprekken hebben op meerdere punten niet tot overeenstemming geleid. De conclusie die hieraan verbonden kan worden is dat er onvoldoende basis en vertrouwen is om tot een coalitie te komen. Aangezien Beter voor Den Helder mij bereid heeft gevonden dit proces te begeleiden, en dat zij concluderen dat het proces niet tot het gewenste resultaat leidt, beschouw ik mijn opdracht als afgerond.”

Reactie Beter voor Den Helder

Carlo Assorgia komt desgevraagd met de volgende verklaring: “Klopt, we zijn er niet uitgekomen, ook de PVV is met ons van tafel gelopen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat het linkse blok, aangevuld met de VVD, een coalitie gaat vormen. Wij hebben ze daar, als BVDH, veel succes in gewenst. Wat dat betreft, maakt de VVD landelijk, daarin betere keuzes. Wij wachten het akkoord af, maar hebben weinig vertrouwen in de achtergebleven partijen”

Reactie overige coalitiepartijen

In een reactie hebben de overige coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks, Stadspartij, PvdA en D66 het volgende aangegeven: “Het formatieproces tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, PvdA, Stadspartij, GroenLinks en Beter voor Den Helder is gestrand.   Reden hiervoor is de eis van Beter voor Den Helder om alleen toe te treden tot de coalitie als hun kandidaat Remco Duijnker wethouder wordt.

De gemeenteraad heeft een voordracht van de omstreden Duijnker echter al tot tweemaal toe geblokkeerd, de kans dat een derde poging wel succesvol zal blijken, wordt door de coalitiepartijen zeer onwaarschijnlijk geacht.  De coalitiepartijen zijn van mening dat we voor een uitdagende periode staan en we daarbij een College van Burgemeester en Wethouders nodig hebben dat kan rekenen op draagvlak in de gemeenteraad en bij inwoners.

Beter voor Den Helder, heeft zich daarop teruggetrokken uit de formatie en de opdracht teruggegeven aan de zittende coalitiepartijen om met elkaar andere meerderheden te verkennen. Er is op dit moment rust en een stabiel college, vanuit deze basis gaan de coalitiepartijen de gesprekken aan met de andere fracties om de samenwerking én de mogelijkheid van een ruimere meerderheid te onderzoeken.”

Overige reacties

Samen Actief, de partij die eerder aangaf niet mee te willen doen in de formatiegesprekken laat nu desgevraagd weten dat zij wel met de rest van de coalitiepartijen het gesprek willen aangaan en kijkt dan ook uit naar de uitnodiging. “In de eerdere uitnodiging van Beter voor Den Helder stond al direct waar we wel en niet over mochten praten” dus acht Kees Bazen het wel van belang dat aansluitende partijen ook inhoudelijk inbreng mogen hebben. De speerpunten van Samen Actief zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid, dierenwelzijn en de HUB in Julianadorp, want we zitten daar wel voor de stad en haar inwoners en niet voor onszelf aldus Kees Bazen in een eerste reactie.

Ook Sylvia Hamerslag van Behoorlijk bestuur voor Den Helder en Julianadorp laat weten dat ook haar partij open staat voor een inhoudelijk gesprek als ze daarvoor uitgenodigd worden.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

13 reacties

 1. Bravo! De potentiële coalitiepartijen winnen toch weer wat aan geloofwaardigheid door hun poot stijf te houden en niet in te stemmen met de benoeming van Duijnker. Het zou ook een merkwaardige gang van zaken zijn om twee keer de benoeming te weigeren en er de derde keer mee in te stemmen. Dat is aan niemand te verkopen. Ook niet door de lokale fracties die in het algemeen niet uitblinken in daadkracht en veel voor lief nemen om hun positie te behouden, maar in dit geval geen andere keus hadden dan niet in te stemmen met de eisen van Assorgia,
  Dat de pizzabakker daar geen boodschap aan had en vasthield aan de benoeming van Duijnker, laat zien dat hij een politieke antenne mist en zijn eigen mogelijkheden schromelijk overschat. Bovendien toont het aan dat hij een enorme drammer is, die er alles aan doet om zijn zin te krijgen en van geen ‘nee’ wil weten. Het zou een goede zaak zijn als dit straatschoffie in maatpak uit frustratie vanwege de afgeketste formatieonderhandelingen het bijltje er definitief bij neergooit, want zijn rol in de lokale politiek is de laatste jaren te dwingend en overheersend geweest.

  1. Dat GH zich niet kan vinden in de opstelling van de fractievoorzitter van BvDH is natuurlijk zijn goed recht. Daarin ben ik het ook wel met hem eens. Maar gelet op het democratisch proces op basis waarvan hij in de raad zit, heeft hij het recht om voor de benoeming van Duijnker te gaan staan. Ook heel terecht dat de overige (coalitie)partijen achter hun eerdere stellingname blijven staan.
   Dat neemt allemaal niet weg dat GH een grens passeert in het uiten van zijn persoonlijke frustratie door Assorgia dingen toe te voegen die helemaal niets met het proces an sich te maken hebben. Het zegt veel meer over GH die dit, kennelijk alleen anoniem, wil spuien dan over de gang van za,en binnen de politiek.

   1. Ober! Gratis pizza, en vooruit, een fles Chianti, voor de heer Hekkert, de voormalige strandwacht, die kennelijk een nieuwe carrière ambieert als hoeder van de goede zeden en bewaker van de goede naam en faam (?!) van onze grote vriend Carlos Assorgia….. Dat het hem wel moge smaken!

 2. Politieke Farce in Den Helder.

  Het lijkt erop dat de politieke soap in Den Helder nog lang niet ten einde is. Na een reeks formatiegesprekken heeft formateur Kees Boelema Robertus laten weten dat er geen vertrouwen is om tot een nieuwe coalitie te komen. Wat een verrassing, toch? Niet echt. Al vanaf het begin leek het alsof de politieke partijen een toneelstuk opvoerden, waarbij Beter voor Den Helder (BvDH) plotseling in het middelpunt van de belangstelling stond, ondanks hun eerdere vertrek uit de coalitie. Het lijkt erop dat achter de schermen politieke spelletjes werden gespeeld, waarbij het algemeen belang plaatsmaakte voor eigenbelang en machtsspelletjes.

  De breuk in de formatie komt vooral door het vasthouden van BvDH aan de benoeming van Remco Duijnker als wethouder. Andere partijen, zoals PvdA, GroenLinks en Stadspartij, zagen Duijnker niet zitten. De weigering van BvDH om hierover te onderhandelen, laat zien dat ze ofwel naïef zijn over politieke compromissen, ofwel gewoonweg geen idee hebben hoe ‘polderen’ werkt. Het drammerige gedrag van Carlo Assorgia, de leider van BvDH, toont aan dat hij zijn eigen mogelijkheden schromelijk overschat en niet bereid is om naar anderen te luisteren.

  Nu BvDH uit de formatie is gestapt, blijft de vraag wat er nu gaat gebeuren. De overige coalitiepartijen moeten beslissen of ze samen verder gaan, eventueel met een nieuwe partner uit de huidige oppositie. Maar wie zou er in vredesnaam nog willen meedoen in deze politieke wespennest? BvDH heeft al laten weten dat ze de overige partijen zullen blijven steunen op de afgesproken hoofdpijndossiers, dus er valt voor de instromende oppositiepartij weinig eer te behalen. Tel daarbij op dat de Stadspartij haar wethouder kwijtraakt en de nieuwkomer niet zeker is van een wethouderspost, en je hebt een recept voor politieke chaos.

  Kortom, Den Helder blijft voorlopig een politieke soap waarvan het einde nog lang niet in zicht lijkt. Hopelijk leren de politici hieruit dat politiek niet draait om ego’s en machtsspelletjes, maar om het dienen van het algemeen belang en het vinden van constructieve oplossingen voor de gemeenschap.
  Mart Coers

 3. “Beter voor Den Helder” is de grootst denkbare leugen. Beter voor de clan van Assorgia, daar draait het om en de stad kan instorten.

 4. Willen de huidige oppositiepartijen wat bereiken van hun speerpunten, dan blijven ze in de oppositie zitten. Want anders wordt je door het huidige college (minus Beter voor Den Helder) in het pak genaaid. Want de Zeestad projecten waar de huidige oppositiepartijen zo tegen zijn zullen dan gewoon doorgaan..

  De afgelopen jaren werkt de gemeenteraad niet vanwege een hele grote meerderheid in het college. De raadsleden waren stemvee, die niet zelf hoefde na te denken. Het college kon gewoon hun gang gaan, met 21 raadsleden die niet zelf konden nadenken.

  Het huidige college heeft zonder BvDH en met de gedoogsteun van CU, 15 zetels in de gemeenteraad. Dat betekend dat de gemeenteraad zelf moet gaan nadenken. Iedereen zal dan zien, dat de meeste raadsleden hiertoe niet in staat zijn en door de mand vallen. Sinds 2014 ontbreekt het namelijk aan goede scholing van de raadsleden.

  Ook zullen raadsvergaderingen wat langer gaan duren. Immers moet je met elkaar in gesprek (debat) om meerderheden te krijgen. Dit kan alleen als je echt inhoudelijk een discussie voert. Zonder dat het college het de raad gewoon kan opleggen.

  Iedere oppositiepartij die nu in het college zou stappen moeten ze zich houden aan het hotel op de werf, de Seasaw (kunstwerk op de dijk) en het dijkkwartier met de veel te dure woningen op de dijk. Punten die de huidige oppositiepartijen niet willen.

  Met een minderheidscoalitie kan er eindelijk worden gewerkt aan onderwerpen die er echt toe doen in onze gemeente. Betaalbare woningen, veiligheid, een goed ondernemersklimaat voor iedere ondernemer. En niet alleen voor een zeer beperkt groepje.

  Als je nu als oppositiepartij in het college stapt, dan doe je dit alleen om wethouder te kunnen worden, om 1,5 jaar lang je zakken te kunnen vullen. Bij een aantal oppositie partijen kan dat ook alleen met zetelverlies in de raad. Omdat de zetel bij een wethouderschap terecht komt bij een andere partij..

  Een minderheidscollege heeft eerder gewerkt in onze gemeente.. Alleen dan moeten raadsleden bereid zijn om echt te gaan werken voor hun centen, en iets meer vergaderen dan één keer in de maand.

 5. Niet iedere inwoner volgt de lokale politiek. Uit landelijk onderzoek is min of meer gebleken dat dat ongeveer de helft is, de rest weet niks van die coalitie soap die er nu aan de gang is en nog wel even zal duren.

  Laten we eens kijken wat dit voor de volgende verkiezingen betekent en in bijzonder voor ‘ Beter voor den Helder’, de club van Carlo Assorgia die nu uitgestapt is. We gaan even terug in de tijd.

  In 2015 blies de Stadspartij het college op tot grote woede van een deel van de fractie , en zo ontstond ‘ Beter voor den Helder ‘ die bij de verkiezingen met 6 zetels de grootste werd. Dat waren 100% afgehaakte Stadspartij stemmers en die ging dan ook van 11 naar 2 zetels.

  Helaas sloten ze zich daarna net zoals de Stadspartij weer aan bij het landelijk kartel en je kunt niet zeggen dat het een groot succes was, 1300 kiezers en 2 zetels vertrokken maar je kunt zeggen dat het verlies nog meeviel. Waarom was dat?

  Zoals ik al eerder gezegd heb, rond 50% volgt de lokale politiek vrijwel niet maar willen toch een protest stem uitbrengen tegen het landelijk kabinets beleid. Dan stemmen ze vaak op lijst 1 als dat een lokale partij is maar weten in het geheel niet waar ze op gestemd hebben. Zelfs niet hoe die partij heet en wie de lijsttrekker is. Dat is in iedere kleinere gemeente buiten de grote steden hetzelfde . Men stemt op lijst 1 als het een lokale partij is en heeft dan zijn plicht gedaan en de protest stem uitgebracht. Mijn inschatting is dat die stemmers 2 zetels opgeleverd hebben en daarom viel het mee.

  Voor Carlo Assorgia is ‘ de grootste zijn’ in de raad ontzettend belangrijk. Dat wordt hij niet meer en dan kan hij beter stoppen op het hoogtepunt. Als ‘ Beter’ in 2026 weer mee doet worden ze helemaal weggeblazen in het stemhokje en de eer aan jezelf houden is best een goed idee. Dan blijf je in de herinnering ook de grootste en hoef je de onvermijdelijke neergang niet meer mee te maken.

 6. “…..want we zitten daar wel voor de stad en haar inwoners en niet voor onszelf aldus Kees Bazen in een eerste reactie”

  Een waar woord, maar iets wat steeds meer uit het oog verloren wordt.
  Zelf zie ik dhr. Assorgia steeds meer als een dreinend, stampvoetend kind dat eist dat alles gaat zoals hij wil. Gaat dat niet zo, dan gaat hij krijsend op de grond verder liggen brullen. Het beste wat je dan kunt doen is helemaal negeren.

 7. De grote vraag is waarom Duinker met alle geweld wethouder moet worden. Wie weet dat ??

  1. Zoals bekend was Remco Duijnker ambtenaar. Ambtenaren kunnen hand en spandiensten geven aan invloedrijke burgers. Dit hele theater word opgevoerd om de goedgelovige burger een ‘goed gevoel’ te geven. Zoiets als ‘democratie” Nu dat is een luchtkasteel. Alle projecten worden aangestuurd door ambtenaren Ik kan u zo enkele noemen, die van Den Helder een dictatuur zelfs een politiestaat maken.

  2. Weten is een groot woord. Dat is natuurlijk gewoon het resultaat van onderhandelen in achterkamertjes. Blijkbaar hadden er mensen persoonlijke belangen in een samenwerking met Duijnker. Blijkbaar waren die belangen dermate groot, dat men de hele boel gewoon uit de handen laat vallen en “niet meer mee wil spelen”. Maar laten we eerlijk zijn: die belangen hadden waarschijnlijk niets te maken met de belangen van Den Helder als geheel. Want dan was Duijnker natuurlijk gewoon benoemd. Blijkbaar hadden er meer mensen belangen om hem juist NIET op die plek te willen.

  3. Het is zeker een vraag die gesteld moet worden Roel Prins. De gevolgen van het niet willen steunen van de totstandkoming van een wethouderschap van Duijnker zijn te groot om geen vragen te stellen, waarop antwoord moet worden verkregen in het grotere belang van de democratie en haar integriteit.
   Een antwoord op dit soort vragen vanuit de burgerij worden vrijwel nooit beantwoord waardoor de in dit geval plaatselijke politiek een duistere rol blijven spelen. Zonder duidelijkheid blijven kiezers weglopen van deze schimmige bende.

Wellicht ook interessant

Back to top button