Den HelderHollands KroonJeugdSchagen

Maak er met NIX deze zomer een feestje van!

Regio Noordkop – Om jongeren deze zomer voor te lichten over alcoholgebruik start “In Control of  Alcohol & Drugs” met haar partners de campagne: Maak er met NIX deze zomer een feestje van!

De afgelopen jaren was een dalende trend te zien in het alcoholgebruik bij jongeren onder de 18. Uit de meest recente landelijke cijfers van het Peilstationsonderzoek, dat vorige week werd gepubliceerd door het Trimbos-instituut, blijkt echter dat het gebruik stabiliseert. Alcoholgebruik onder jongeren daalt niet verder en dat is zorgelijk. Jongvolwassenen uit Noord-Holland Noord die voor het eerst alcohol drinken, dronken gemiddeld op de leeftijd van 15 jaar voor het eerst. Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 onder 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs in de regio blijkt dat  37% wel eens alcohol heeft gedronken en dat 32% de afgelopen maand alcohol dronk.

De campagne
De campagne die nu ontwikkeld is, bouwt voort op de landelijke NIX18 campagne en richt zich op jongeren en hun ouders. Centrale boodschap van de campagne is: drink geen alcohol onder de 18. Door deze norm neer te zetten en uit te dragen, is het doel duidelijkheid scheppen en gezondheidswinst te boeken. Juist deze zomer is deze boodschap vanwege het wegvallen van afleiding extra belangrijk. Daarnaast kan alcoholgebruik leiden tot onvoorzichtig en onoplettend gedrag met betrekking tot de Coronamaatregelen.

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Zo zullen op een aantal mooie zomerdagen jongerenteams van de vrijwilligersorganisatie Unity, op locatie, met jongeren in gesprek gaan over alcohol en drugs. Jongeren worden op een laagdrempelige manier met een quiz bevraagd over hun kennis over alcohol en drugs en hier verder over geïnformeerd. Via sociale media wordt de campagneboodschap verspreid onder jongeren. Ouders worden via regionale media gewezen op de campagne, de boodschap NIX18 en waar zij informatie en tips kunnen vinden (helderopvoeden.nl). De campagne loopt tot het einde van de zomer.

In Control of Alcohol & Drugs
“In Control of Alcohol & Drugs” is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ. Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20), ik was studente aan het Mediacollege in Amsterdam en liep enige tijd stage bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button