Den HelderMaritiem

Beperkingen voor Koopvaardersschutsluis door tekort aan zoet water

Advertentie:

Den Helder – De provincie Noord-Holland heeft op verzoek van het Hoogheemraadschap een aangepast schutregime ingesteld bij de Koopvaarderschutsluis in Den Helder. De sluis tussen de Waddenzee en het Noordhollandsch Kanaal gaat minder vaak open, zodat er minder zout water het kanaal instroomt. Vooralsnog zullen alleen recreatievaartuigen hier hinder van ondervinden, maar bij aanhoudende droogte kunnen verdere maatregelen worden getroffen.

Tekort aan zoet water
Door de droogte van de afgelopen tijd is er een algemeen tekort aan zoet water. Een sluis tussen zoet- en zout water, zoals de Koopvaardersschutsluis, zorgt er bij openen altijd voor dat er een grote hoeveelheid zout water in het zoete water terecht komt. Dat is normaal geen probleem, maar door de lage waterstand in het kanaal kan de vermenging problematisch worden. Water uit het IJsselmeer en het Markermeer kan niet gebruikt worden ter compensatie, omdat dit voor veel meer zaken nodig is.

Marko Cortel, woordvoerder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertelt dat maatregelen zoals bij de sluis in Den Helder nodig zijn om te voorkomen dat er te veel gevraagd wordt van het IJsselmeer als de ‘nationale regenton’: “Wij zijn in Noord-Holland natuurlijk niet de enige die afhankelijk zijn van het zoete water uit het IJsselmeer, de vraag is ook in bijvoorbeeld Friesland en Flevoland groot. Op dit moment is het water hard nodig om overal de sloten op pijl te houden. Voor de vissen om in te leven, maar ook voor de agrariërs die het water gebruiken voor hun land.”

Meer maatregelen als droogte blijft
Het nieuwe ‘economische’ schutregime voor de Koopvaardersschutsluis houdt in dat de sluis pas voor recreatievaart open gaat wanneer deze helemaal gevuld is met bootjes. Sommige mensen zullen daarom langer moeten wachten. Voor het vrachtverkeer verandert er nu nog niks: “Op dit moment kan het vrachtverkeer nog ongehinderd van de sluis gebruik maken. Mocht de droogte aanblijven, waar het de komende week op lijkt, is er een scenario denkbaar waarbij ook het vrachtverkeer hinder gaat ondervinden.” Volgens Cortel hangt dat ook af van landelijke besluiten. De laatste keer dat er een dergelijk economisch schutregime werd ingezet was tijdens de zomer van 2018.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button