Hollands Kroon

Fracties bereiden zich voor op raadsvergadering

Adverentie

Ter voorbereiding op de komende raadsvergadering in Hollands Kroon komt een aantal fracties bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de raadsvergadering besproken en kunnen burgers zelf ook van zich laten horen.

GroenLinks vergadert woensdagavond 18 september, vanaf 19.30 uur in De Zingende Wielen in Den Oever. “Zoals altijd is iedereen van harte welkom”, laat de fractie weten. “Wij vinden het fijn om vooraf te weten wie er komen. Stuur even een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat).

In het fractieoverleg wordt de agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 september besproken. Op de concept-agenda staat onder meer huisvesting tijdelijke medewerkers, afronding bedrijfsverplaatsing Luyt, cultuureducatie- (en participatie)plan, ontwikkeling integrale kindcentra, bijdrage zorg en ondersteuning, tweede bestuursrapportage 2019, startnotitie Regionale Energie Strategie NHN, wijziging re-integratieverordening Participatiewet HK 2017 en een aantal bestemmingsplannen. “En last but not least: tijdens de raadsvergadering neemt Peter Fekkes afscheid als raadslid en wordt Jan Eichhorn beëdigd.”

De definitieve raadsagenda en de bijbehorende stukken staan op de website van de gemeente. “Iets anders aan ons voorleggen kan natuurlijk ook! Laat even weten. Wij zijn bereikbaar via bovenstaande mailadressen. Informatie over onze activiteiten en standpunten staat op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon. Volg ons ook op twitter: @GLhollandskroon.”

VVD
De VVD fractie houdt eveneens op woensdag 18 september aanstaande haar openbare fractievergadering. Een ieder is van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar vanaf 20:00 uur. De vergadering is in het MFA De Ontmoeting (De Verwachting 1 in Anna Paulowna).

Wie vragen heeft of wil komen inspreken, kan dit aangeven bij de fractiesecretaris, mevrouw Borst- Koorn: PetraBorst@hollandskroon.nl.

Senioren Hollands Kroon
Ook de openbare fractievergadering van de Senioren Hollands Kroon is op 18 september 2019, aanvang 19:30 uur.. Deze vindt plaats in het MFA te Anna Paulowna (zaal Centraal Station). Insprekers dienen zich uiterlijk 18 september te melden bij fractiesecretaris Peter C. Meijer. Dat kan telefonisch via 0227-503559 of via e-mail: meijerpc@quicknet.nl.

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 26 september.

CDA
Op woensdag 18 september vergadert de fractie van CDA Hollands Kroon in de Samenvaartkerk, aan de Molenvaart 421 in Anna Paulowna. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 september besproken. Aan de orde komen onder meer de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers, een verhoging van het budget voor de zorg en de tweede bestuursrapportage. De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook wie met de fractie over andere onderwerpen wil spreken is van harte welkom.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button