Hollands KroonPolitiek

Agriport en Microsoft mogen ook in beroep tegen reactieve aanwijzing provincie

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon is dinsdagavond geïnformeerd over het proces rondom de ontvangen reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Holland. Wethouder Theo Groot en ambtenaar Dirk Treffers boden inzicht in de te nemen stappen en de beweegredenen van het provinciaal bestuur. De gemeente en de provincie proberen er momenteel samen uit te komen, maar belanghebbenden als Microsoft kunnen zich ook in de juridische discussie gaan mengen.

Theo Groot legde uit dat het de provincie maar om één zaak gaat, en dat is de verkeerssituatie. Treffers specificeerde later dat het gaat om het gebied rodnom de kruising tussen de Koggenrandweg en de N239, die deels op het grondgebied van de gemeente Medemblik ligt. Toen Groot voor het raadsbesluit over het bestemmingsplan vanuit de provincie hoorde dat zij problemen zagen met de verkeersontsluiting heeft hij de raad geadviseerd met een amandement te komen over dit onderwerp. Hij dacht dat dit voldoende zou zijn om de provincie tevreden te stellen, maar onverwachts kwam er toch de reactieve aanwijzing. De provincie vindt dat hun belang met het amandement onvoldoende juridisch geborgd is. De gedeputeerde heeft dit persoonlijk aan de wethouder gemeld, een aantal dagen voordat de raad hierover is geïnformeerd.

Pratend oplossen misschien geen optie
Naar aanleiding van de reactieve aanwijzing zijn er twee wegen te bewandelen. De eerste is om in overleg met de provincie tot een oplossing te komen. Dit is het pad van de minste weerstand en heeft dus ook de voorkeur van het college. “Wij hebben vertrouwen in een goede uitkomst, maar het zal wel veel tijd gaan kosten”, zo verklaarde de portefeuillehouder. De tweede weg is de juridische, waarbij er een rechtszaak zal volgen over de wettelijke legitimiteit van de reactieve aanwijzing. Dit proces duurt langer en zorgt voor spanningen tussen de provincie en de gemeente. Daarnaast moet er alsnog een oplossing komen voor de verkeersproblematiek. Dit tweede spoor moet dus volgens Groot vermeden worden, maar de keuze is aan de gemeenteraad. Zij mogen beslissen om een beroepsprocedure te starten. Vooralsnog wordt er een ‘pro-forma’ bezwaar ingediend, waarmee enkel de deadline wordt veiliggesteld.

De keuze ligt echter misschien helemaal niet bij de gemeenteraad, bleek uit de toelichting van Dirk Treffers van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Hollands Kroon. Wanneer andere belanghebbende partijen een beroepsprocedure willen starten tegen de provincie zal de rechter daar gehoor aan moeten geven: “Het zou natuurlijk ook vreemd zijn wanneer belanghebbenden helemaal niets te zeggen zouden hebben over een kwestie die hun wel degelijk aangaat.” Hierbij gaat het om een bedrijf als Microsoft en Agriport als geheel. Wanneer zij een beroepsprocedure starten betekent dit dat eventuele dialoog tussen de gemeente en de provincie niet meer van toepassing is en dat er een besluit door de rechter zal moeten worden genomen. Het is niet de verwachting van de gemeente dat dit zal plaatsvinden, maar het is afhankelijk van de duur van het discours tussen de provincie en de gemeente. Wanneer dit te lang duurt kan ook de rechter besluiten dat een besluit op juridische gronden noodzakelijk is.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button